สธ. เชิญชวนประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

โดย
| |
อ่าน : 2,309

สธ. เชิญชวนประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเผยประชาชนมากกว่าครึ่งประเทศเรียกร้องให้มีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่ 500 เมตร

สธ. เชิญชวนประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

กระทรวงสาธารณสุข  เชิญชวนประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2555 ภายใต้แนวคิด “หัวใจ ผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจพระโพธิสัตว์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555   พร้อมเผยผลการสำรวจ ประชาชนกว่า 60 % เรียกร้องให้มีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่ 500 เมตรรอบสถานศึกษาเพิ่มเติม รองลงมาคือ สถานีขนส่ง สถานที่เล่นกีฬา สนามบิน สวนสาธารณะของเอกชน และบนถนนรวมถึงบริเวณฟุตบาท/ทางเท้ากับป้ายรถเมล์
 
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ  นายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  พร้อมแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต  นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และ 25 ศิลปินดาราชั้นนำของเมืองไทย  ร่วมเปิดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2555  ภายใต้แนวคิด “หัวใจ ผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจพระโพธิสัตว์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555”
 
นายแพทย์นพพร กล่าวว่า พระ ราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 รวมระยะเวลากว่า 4 ปี นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่มีเจตนารมณ์ในการป้องกันควบคุมผลกระทบ ด้านสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการเฉพาะ โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อาศัยอำนาจตามความในพระ ราชบัญญัติฯ พัฒนากฎระเบียบย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความครอบคลุมและทันต่อ สถานการณ์จำนวนมากกว่า 20 อนุบัญญัติ ดำเนินการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 10,000 ราย ในจำนวนนี้มีการจับกุมดำเนินคดีมากกว่า 1,000 คดีที่รวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งภายในและต่างประเทศทุกรายที่ทำผิด กฎหมาย  โดยหวังจะช่วยลดปัญหาและผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว และอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงการกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

สธ. เชิญชวนประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

นอกจากนี้  กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชน ร่วม กับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในเรื่องความคิดเห็นของภาคประชาชนในประเด็นการรับรู้ข้อกฎหมายและพฤติกรรม ในการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยกลุ่มเป้าหมาย อายุระหว่าง 11–60 ปีทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 5,097 คน โดยทำการศึกษาสุ่มกระจายตามพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(นนทบุรี ปทุมธานี) และภูมิภาคต่างๆ เช่น กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา หนองคาย สุราษฎร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา 
 
ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนในประเด็นการรับรู้ข้อกฎหมายและพฤติกรรมใน การจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนด พบว่า ประชาชนกว่า 60 %เรียกร้องให้มีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่ 500 เมตรรอบสถานศึกษาเพิ่มเติม รองลงมาคือสถานีขนส่ง สถานที่เล่นกีฬา สนามบิน สวนสาธารณะของเอกชน และบนถนนรวมถึงบริเวณฟุตบาท/ทางเท้ากับป้ายรถเมล์ และร้อยละ 94.31 ของ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันงดดื่มสุราแห่งชาติ)  โดยสถานที่ที่ยังมีการขายหรือการซื้อมากที่สุด  คือ ร้านค้าทั่วไปในชุมชน หรือร้านขายของชำทั่วไป ร้อยละ 82.06  รองลงมาคือ ร้านค้าหน้าวัดหรือข้างวัด ร้อยละ 5.49  อีกประเด็นที่สำคัญ คือ กลุ่มตัวอย่างรับรู้เป็นอย่างดีว่า ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์(ร้อยละ 93.66) และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้(ร้อยละ 79.75) 
 
ด้านนายแพทย์สมาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เชิญชวนทุกท่านร่วมงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศลใน วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 
ที่มา: สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม