สธ. เชิญชวนประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

โดย
| |
อ่าน : 1,932

สธ. เชิญชวนประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเผยประชาชนมากกว่าครึ่งประเทศเรียกร้องให้มีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่ 500 เมตร

สธ. เชิญชวนประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

กระทรวงสาธารณสุข  เชิญชวนประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในงานวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2555 ภายใต้แนวคิด “หัวใจ ผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจพระโพธิสัตว์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555   พร้อมเผยผลการสำรวจ ประชาชนกว่า 60 % เรียกร้องให้มีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่ 500 เมตรรอบสถานศึกษาเพิ่มเติม รองลงมาคือ สถานีขนส่ง สถานที่เล่นกีฬา สนามบิน สวนสาธารณะของเอกชน และบนถนนรวมถึงบริเวณฟุตบาท/ทางเท้ากับป้ายรถเมล์
 
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ  นายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  พร้อมแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต  นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และ 25 ศิลปินดาราชั้นนำของเมืองไทย  ร่วมเปิดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2555  ภายใต้แนวคิด “หัวใจ ผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจพระโพธิสัตว์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555”
 
นายแพทย์นพพร กล่าวว่า พระ ราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 รวมระยะเวลากว่า 4 ปี นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่มีเจตนารมณ์ในการป้องกันควบคุมผลกระทบ ด้านสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการเฉพาะ โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อาศัยอำนาจตามความในพระ ราชบัญญัติฯ พัฒนากฎระเบียบย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความครอบคลุมและทันต่อ สถานการณ์จำนวนมากกว่า 20 อนุบัญญัติ ดำเนินการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 10,000 ราย ในจำนวนนี้มีการจับกุมดำเนินคดีมากกว่า 1,000 คดีที่รวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งภายในและต่างประเทศทุกรายที่ทำผิด กฎหมาย  โดยหวังจะช่วยลดปัญหาและผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว และอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงการกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

สธ. เชิญชวนประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

นอกจากนี้  กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชน ร่วม กับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในเรื่องความคิดเห็นของภาคประชาชนในประเด็นการรับรู้ข้อกฎหมายและพฤติกรรม ในการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยกลุ่มเป้าหมาย อายุระหว่าง 11–60 ปีทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 5,097 คน โดยทำการศึกษาสุ่มกระจายตามพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(นนทบุรี ปทุมธานี) และภูมิภาคต่างๆ เช่น กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา หนองคาย สุราษฎร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา 
 
ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนในประเด็นการรับรู้ข้อกฎหมายและพฤติกรรมใน การจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนด พบว่า ประชาชนกว่า 60 %เรียกร้องให้มีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่ 500 เมตรรอบสถานศึกษาเพิ่มเติม รองลงมาคือสถานีขนส่ง สถานที่เล่นกีฬา สนามบิน สวนสาธารณะของเอกชน และบนถนนรวมถึงบริเวณฟุตบาท/ทางเท้ากับป้ายรถเมล์ และร้อยละ 94.31 ของ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันงดดื่มสุราแห่งชาติ)  โดยสถานที่ที่ยังมีการขายหรือการซื้อมากที่สุด  คือ ร้านค้าทั่วไปในชุมชน หรือร้านขายของชำทั่วไป ร้อยละ 82.06  รองลงมาคือ ร้านค้าหน้าวัดหรือข้างวัด ร้อยละ 5.49  อีกประเด็นที่สำคัญ คือ กลุ่มตัวอย่างรับรู้เป็นอย่างดีว่า ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์(ร้อยละ 93.66) และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้(ร้อยละ 79.75) 
 
ด้านนายแพทย์สมาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เชิญชวนทุกท่านร่วมงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศลใน วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 
ที่มา: สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ยอดนิยม

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์  ผู้นำชุมชน  ไม่พร้อม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สุขสาระ สมุนไพร บำรุงหัวใจ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.  ไฮโปแนทรีเมีย  โรคริดสีดวงทวาร  ไฟฟ้านครหลวง  สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  อาหารพื้นเมือง  คิดดีทำดี  เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน  จ.แพร่  กศย  ดูโทรทัศน์  ปลวกพลังบุก  หลอดเลือดอุดตัน  พึ่งพาตนเอง  จัดการ  ตำบลธรรมามูล  ความคิดต่าง  หูชั้นกลางอักเสบ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  เด็กเคลื่อนย้าย  ไทรย้อย