รู้จัก เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งศานติ

โดย
| |
อ่าน : 6,821

เสถียรธรรมสถาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ภายใต้ความอนุเคราะห์จาก “กองทุนเสถียรธรรม” คือส่งเสริมการศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ และเผยแผ่ธรรมะ

รู้จัก เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งศานติ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ สามารถนำธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน ให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ เพื่อสาธิตการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยใช้หลักพุทธธรรมนำสังคม และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้มาทำแบบฝึกหัดร่วมกัน ในการให้และ การรับ ผ่านการทำงานเพื่อสังคม อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น

ตามรอยเส้นทางธรรม แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

พ.ศ.2522 ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต "ถวายตัวเป็นพุทธสาวิกา" ธิดาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

พ.ศ. 2529 "เมื่อมีปัญญา สมบัติก็ไม่เป็นทุกข์" คำแนะนำของพระครูภาวนาภิธาน เจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต พระอาจารย์ผู้เป็นอุปัชฌาย์ ที่ดิน 8 ไร่แรก จึงเป็นสมบัติแห่งปัญญาที่มาจากความมั่นใจในครูบาอาจารย์ เป็นความกตัญญูที่เกิดจากความเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์แนะนำไม่ผิด

พ.ศ. 2532 "ค่ายพุทธบุตร"งานปลูกใจเยาวชนด้วยการให้โอกาสเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของการเป็นมนุษย์ที่มีศีลเป็นอาภรณ์ เป็นงานแรกที่ทำขึ้นเพื่อให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ในการสร้างเยาวชนของแผ่นดิน
 
พ.ศ. 2534 งาน "บ้านสายสัมพันธ์" บ้านที่ช่วยให้เด็กและผู้หญิงรอด โดยมีชุมชนแห่งธรรมเป็นวงศาคณาญาติ เป็นบ้านที่จะไม่พูดถึงวันวานว่าเราพลาดมาอย่างไร แต่ให้โอกาสทุกคนได้อยู่กบปัจจุบันขณะอย่างมีสติที่เบิกบานแจ่มใสในการทำหน้าที่ เพื่อว่าพรุ่งนี้จะไม่ต้องแก้ตัวอีกต่อไป
 
พ.ศ. 2535 "โครงการศิลปะการพัฒนาสถานภาพแม่ชีไทย" เพื่อให้นักบวชสตรีในนาม "แม่ชี" ร่วมกันนำธรรมะมาช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตมนุษย์ เป็นการทำงานเพื่อพระธรรมครั้งสำคัญ ด้วยการใช้การปฏิบัติจิตตภาวนา วิธีการภาวนาที่อบรมจิตใจให้เป็นอิสระในการภาวนา ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใด เพียงแค่ใช้ลมหายใจที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือภาวนาให้เกิดความสงบภายใน จนเห็นชัดในสภาวะของความเป็นอนิจจัง งานนี้ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นวิถีชีวิตของชุมชนผ่านการทำงาน "อาณาปาณสติภาวนา"
 
พ.ศ. 2538 "โครงการบวชแม่ชีศีล 10" เกิดขึ้นในทุกปีที่ทุกหัวใจไทยต่างร่วมทุกข์ไปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสูญเสียแม่ผู้ยิ่งใหญ่ การถวายงานในมิติของการปฏิบัติจึงเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
พ.ศ. 2543 "การประชุมสุดยอดสันติภาพโลกแห่งสหัสวรรษของผู้นำทางศาสนาและจิตวิญญาณ (Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders)" ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงทรรศนะเกี่ยวกับธรรมะและสันติภาพ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เป็นการประชุมที่รวมพลังของผู้นำทางจิตวิญญาณและศาสนาทั่วโลก ในการหาทางออกและยับยั้งความรุนแรง อันจะนำไปสู่สงคราม รวมทั้งการรวมพลังสร้างสันติภาพอันยั่งยืนขึ้นในโลก และพลังของผู้หญิงจะนำมาซึ่งความสงบสันติสุข
 
พ.ศ. 2545 แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลก (The Global Peace Initiative of Women - GPIW) ที่เป็นการรวมตัวกันของผู้หญิงหลายเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อร่วมกันทำงานสร้างสันติภาพโลก เพื่อมองข้ามแนวคิดแบบเดิม แต่กลับมาให้ความสำคัญในเรื่องของใจ และแก่นแท้ของทุกศาสนา อันจะนำมาซึ่งการยุติความรุนแรงและเยียวยาบาดแผลที่เคยเกิดขึ้นเพื่อนำสันติภาพกลับสู่โลก
 
พ.ศ. 2547 งาน "จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์" งานเชิงรุกที่เชิญชวนให้พ่อแม่ที่ต้องการมีลูกมาเตรียมความพร้อมในการให้กำเนิดทั้งกายและจิตอย่างสมดุล อันเป็นทุนที่พ่อแม่สามารถให้ลูกได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อให้เด็กเกิดมาทำให้โลกนี้ผาสุกและงดงาม
 
พ.ศ. 2551 ก่อตั้ง "สาวิกาสิกขาลัย" มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม ปลายทางที่บรรจบกันระหว่างปณิธานกับความมุ่งมั่น ให้การศึกษาส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรม เพื่อมนุษย์มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์
 
ที่นี่ … มีน้ำใจ หล่อเลี้ยงไว้ให้ทุกคน
 
ติดต่อเสถียรธรรมสถาน เลขที่ 24/5 หมู่ 8 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697
โทรสาร 02-519-4633, 02-945-5935 
E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com
 ที่มา: เสถียรธรรมสถาน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

1 เย็น 1 ซอย  ห้ามขายสุรานอกเวลาที่กำหนด  ศักราชใหม่  คอเหล้า  รณรงค์ลดนักสูบหน้าใหม่  พลังของเฟชบุ๊ค  หน่วยงาน  ลงทุน  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (กจอ.) สำนักสิ่งแวดล้อม  ครัวเรือน  อุบัติเหตุจากการขับขี่  มาตราฐาน  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ  ทรวงอก  โครงการปิ๊งส์  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  พิชัย อินโน  ลดค่าใช้จ่าย  สถานที่ศึกษาดูงานยุคใหม่  โทรศัพท์จากพ่อ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว วิถีสุข ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 งดเหล้าเข้าพรรษา ละบาป รับบุญ ประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย  ริมคลอง  สปส.  สร้างเสริมความปลอดภัย  โรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย