งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ “เยาวชนอาเซียนร่วมใจ ก้าวไปเป็นหนึ่งเดียว”

โดย
| |
อ่าน : 6,481

 

 

งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕“เยาวชนอาเซียนร่วมใจ ก้าวไปเป็นหนึ่งเดียว” สภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศองค์กรเอกชนร่วมแสดงผลงาน เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558

เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติวันที่ 20 กันยายน นี้ คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชน โดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้กำหนดให้มีการจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติในหัวข้อ “เยาวชนอาเซียนร่วมใจ ก้าวไปเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสปรับบทบาทเข้าสู่เวทีสากล นอกจากนี้สามารถกระตุ้นเตือนให้สังคมเห็นความสำคัญ คุณค่า และพลังความสามารถของเยาวชน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออก และสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม

ปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุเปิดเผยว่า สท.ได้เชิญชวนเยาวชนจากทั่วประเทศร่วมแสดงผลงาน กิจกรรมสร้างสรรค์ การแสดงต่างๆ ในวันที่ 19กันยายน ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของเยาวชน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค จากสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทย/NGO,การนำเสนอมติการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2555 ต่อนายกรัฐมนตรี โดยประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย, นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ผลงานดีเด่นของเยาวชน, การมอบรางวัลแก่เยาวชนอาเซียน รางวัลเยาวชนอาเซียนที่มีผลงานดีเด่นจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (ASEAN Youth Award) และรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (TAYO ASEAN Award), การแสดงมินิคอนเสิร์ตดาราศิลปิน, การเล่นเกมส์ต่างๆ ตอบปัญหาชิงรางวัล และการแสดงนิทรรศการผลงานที่ภาคภูมิใจของเยาวชนทั่วประเทศ

สำหรับพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/prg/1491055

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ยอดนิยม

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม