อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน

โดย
| |
อ่าน : 5,192

 

"มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17" ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 ต.ค.ศกนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยคนละ 2-5 เล่มต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงเรื่อยๆจากแต่ละปี และเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่อ่านหนังสือเฉลี่ยคนละ 50-60 เล่มต่อปี หรือแม้แต่เวียดนามที่มีอัตราการอ่าน 60 เล่มต่อปี

แต่ในส่วนของเด็ก จากผลการสำรวจปี 2554 พบว่า เด็กเล็กมีอัตราการอ่านหนังสือ ร้อยละ 53.5 เด็กผู้หญิงมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่าเด็กผู้ชายเล็กน้อย (ร้อยละ 54.3 และร้อยละ 52.7 ตามลำดับ) นอกจากนี้อัตราการอ่านหนังสือของเด็กเล็กมีความแตกต่างกันระหว่างเขตการปกครองและภาค โดยในเขตเทศบาลมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่านอกเขตเทศบาล เด็กเล็กในกรุงเทพมหานครมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุด (ร้อยละ 63.0) ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เด็กเล็กมีอัตราการอ่านหนังสือต่ำสุด (ร้อยละ 49.1)

เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจปี 2551 พบว่าเด็กเล็กเกินครึ่งหนึ่ง(ร้อยละ 53.5) มีการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน โดยมีอัตราการอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เด็กหญิงมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมากกว่าเด็กผู้ชายเด็กเล็กที่อาศัยในเขตเทศบาลและภาคกลาง มีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมากกว่าพื้นที่อื่น

อัตราการอ่านหนังสือของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน จำแนกตามเพศ เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2551 และ 2554

อัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม