ปริมาณน้ำตาลในน้ำอัดลม...วันนี้กินไปกี่ช้อนชา

โดย
| |
อ่าน : 23,458

 

                สถานการณ์การบริโภคนํ้าตาลของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา และมีค่าเฉลี่ยของการบริโภคค่อนข้างสูง คือ 22 ช้อนชา/คน/วัน   ในขณะที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคน้ำตาลเพียงเล็กน้อย คือ ประมาณ 10%ของปริมาณพลังงานที่แนะนํา/วัน
 

                นักวิชาการในเครือข่ายรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวานจึงได้แนะนําว่่า ควรบริโภค ที่ 6 ช้อนชา/วัน ดังนั้นด้วยสถานการณ์การบริโภคน้ำตาลของคนไทยในปัจจุบัน จึงพบว่าสูงกว่าคำแนะนําถึง 3.6  เท่าและกลุ่มเสี่ยงที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการบริโภคหวานเกิน คือ เด็กโดยเฉพาะเด็กตั้งแต่ปฐมวัย  (ก่อนวัยเรียน)  และเด็กประถมศึกษา

                ทั้งนี้จากการสำรวจปริมาณนํ้าตาลในนํ้าอัดลมประเภทต่างๆ พบว่า กลุ่มนํ้าดํา มีปริมาณน้ำตาล 9.3 ช้อนชา กลุ่มน้ำสีมีปริมาณน้ำตาล 14.5 ช้อนชา และกลุ่มน้ำใสมีปริมาณน้ำตาล 11 ช้อนชา

 

ที่มา : หนังสือน้ำตาล ความหวานในขนม เครื่องดื่ม นมพร้อมดื่ม นมผลสำหรับเด็ก เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

               

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม