นักวิชาการแนะใช้ "ละครแรงเงา" เปลี่ยนวิธีการสอนเด็ก

โดย
| |
อ่าน : 3,139

 

นักวิชาการแนะ “ครูยุคใหม่” ใช้ปรากฎการณ์แรงเงา เปลี่ยนวิธีการสอน เน้นสร้างทักษะเด็กยุคใหม่เพื่อรู้เท่าทันสื่อ

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวถึงปรากฎการณ์เลียนแบบพฤติกรรมละครและความรุนแรงในสื่ออินเทอร์เน็ตว่า สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมของการกล่าวโทษครอบครัวและตัวเด็ก แต่ต้องย้อนกลับมามองว่า ผู้ใหญ่สร้างพื้นที่ดีแก่เด็กเยาวชนอย่างไร เพราะปรากฎการณ์เด็กติดเกมเกิดจากการไม่มีพื้นที่หรือกิจกรรมทางเลือกอื่นที่สร้างการยอมรับในตัวเด็ก 

เด็กทุกคนต้องการพี่เลี้ยงที่ปรึกษา ครอบครัวและระบบการศึกษาสามารถเล่นบทพี่เลี้ยงได้ดีหรือไม่ โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่สมองจะเน้นที่การแสดงออกทางอารมณ์  จึงต้องมีการพัฒนาสมองในส่วนการรู้คิด แต่ระบบการศึกษาบ้านเรายังไม่พัฒนาทักษะการรู้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ครูจึงต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้อบรมสั่งสอน เป็นผู้อำนวยการให้เด็กสามารถคิด วิเคราะห์เป็น เพราะเด็กวัยรุ่น การสอนแบบอบรมสั่งสอนจะใช้ไม่ได้ผล 

นพ.สุริยเดว กล่าวว่า การสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งสำคัญและถึงเวลาแล้วที่ต้องนำทักษะทั้ง 3 ด้านมาใช้ให้เกิดขึ้นจริงในสังคม ประกอบด้วย 1. ทักษะด้านการสื่อสาร ซึ่งไม่ใช่แค่การรู้จักใช้สื่อ แต่ต้องรู้เท่าทันสื่อ 2. ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และ 3. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยครูต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบท่องจำ เป็นการฝึกปฏิบัติ ทดลองจริง โดยครูต้องรู้จักตั้งโจทย์เพื่อให้เด็กได้รู้จักการแก้ปัญหา นอกจากนี้การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน เพราะมีผลการศึกษาวิจัยที่ตนได้ศึกษาออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่า ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมสามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมสู่ลูกหลานได้ นั่นคือ พฤติกรรมการติดบุหรี่ อบายมุข สิ่งเสพติด หรือค่านิยมทางวัตถุที่ผู้ใหญ่ก่อไว้ในสังคมจะส่งผลทางพันธุ์กรรมสู่รุ่นลูกหลานได้  สิ่งแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์เช่นนี้ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ สื่อ ชุมชน และครอบครัว ต้องใส่ใจหันมาสร้างพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยงให้มากขึ้น และต้องมีครูพี่เลี้ยง เป็นผู้อำนวยการสอนให้มากขึ้น

นางอัญญาอร พานิชพึ่งรัฐ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ กล่าวว่า ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคม เพราะก่อนหน้านี้เคยมีเด็กวัย 6 ปี เลียนแบบละครเรื่องไทรโศก ด้วยการแขวนคอตายจนเสียชีวิต ซึ่งรายการโทรทัศน์เป็นรายการที่พ่อแม่ควรให้คำแนะนำ ไม่ควรปล่อยให้เด็กดูคนเดียว โดยเนื้อหาละครแรงเงาไม่ควรจัดให้อยู่ในเรตติ้ง น.13 แต่ควรอยู่ในระดับ น.18 เพราะมีฉากความรุนแรง การแสดงออกทางเพศ  และภาษาในระดับสูง นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาให้ความรู้แก่สังคม ไม่ใช่การจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์แล้วจบไป แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางเครือข่ายครอบครัวจะพยายามให้ความรู้ในกลุ่มผู้ปกครองแต่มีกำลังที่จำกัด ดังนั้นภาครัฐจึงควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีความเป็นห่วงกสทช.ที่มีแนวคิดจัดเรตติ้ง ในช่วงเวลา 16.00-18.00 น. โดยอนุญาตให้มีรายการ น.13 มานำเสนอได้ จึงเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมา

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ความรู้โรคเสี่ยง  ผู้นำท้องถิ่น  ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะ ขณะขับขี่หรือขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถทุกประเภท  สุขภาวะ thaihealth  อารมณ์ขุ่นมัว  ดร.เนตรน ภิส วัฒนสุชาติ  ต้าน  เดิน-วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 56  สาธารณภัยและภัยพิบัติ  ด้อยโอกาส  ตายเร็ว  ติดจอ  สภาวะอากาศ  ครม.  มนุษย์ล้อ  อันตรายจากการใช้น้ำหอม  ผิวพรรณผุดผ่อง  ข่าวดีจะดัง  happy kids happy community  ปกป้องเด็กไทยจากภัยบุหรี่  ช่วยโลก  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ลด ละ เลิกเหล้า เอาชนะใจ เข้าพรรษา คนอีสาน  แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน  จังหวัดนครสวรรค์  เปิดอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ