สสส.-สธ.-กทม.จัด ”เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ” ปชช.นับหมื่นแห่ร่วมงาน

โดย
| |
อ่าน : 1,603

 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน "วันวิ่งเพื่อสุขภาพไทย 2555- Thai Health Day Run 2012" ที่บริเวณสนามเสือป่า ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกับประชาชน รวมทั้งมุ่งให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการออกกำลังกายซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้ออกกำลังกายประจำอย่างต่อเนื่อง           

นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ถือว่า มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยหันมาใส่ใจการออกกำลังกาย ด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพิ่มมากขึ้นจากเดิมร้อยละ 38.5 ในปี 2554 ให้เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 40 ในปี 2556 เพราะการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ไม่ต้องเสียเงินลงทุน อีกทั้งทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า การออกกำลังกายช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้  โดยในวันนี้ก็พบว่า มีคนจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน จึงคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นพลังที่สำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยหันมารักสุขภาพมากขึ้น

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ เพราะจากการสำรวจประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป จำนวน 57.7 ล้านคน ในปี 2554 พบว่า มีผู้ที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย 15.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.1 โดยช่วงอายุที่รักการออกกำลังกายจะเป็นผู้ใหญ่ อายุ25-59 ปี สูงถึงร้อยละ 44.3 รองลงมาคือเยาวชน อายุ15-24 ปี ร้อยละ 27.6 ดังนั้น กิจกรรมครั้งนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างจุดเริ่มต้นในการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้กับคนไทยทุกช่วงวัย ให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน และจากการที่ สสส. และเครือข่ายได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งมาทั่วประเทศ ก็พบว่า การเดิน-วิ่งเป็นกิจกรรมที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยแล้วมีผู้มาร่วมเดิน-วิ่ง ในสนามที่จัดขึ้นปีละมากกว่า 1,500,000 คน มีจำนวนผู้ที่นิยมออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง ประมาณ 5,000,000 คน และในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ได้รับความสนใจจากนักเดิน-วิ่ง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คนด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม