ความปลอดภัยบนท้องถนน เรื่องสำคัญที่ต้องแก้ไข

โดย
| |
อ่าน : 1,908

 

ภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุสะเทือนขวัญบนท้องถนนถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นข่าว ให้เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ อยู่มากมายทุกวัน ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข พบว่าทุก ๆ ปี จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ประมาณ 14,000 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน ซึ่งไม่นับรวมผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่าแสนราย และอีกหลายหมื่นรายต้องกลายเป็นผู้พิการ สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับงบประมาณที่สามารถสร้างสนามบินนานาชาติได้อีก 1 แห่ง (หลายแสนล้านบาท)

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด หรือ สอจร. และผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ กล่าวว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไข เพราะเป็นสาเหตุลำดับต้น ๆ ที่ทำให้ประชากรไทยเสียชีวิต และมีแนวโน้มว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรจะเพิ่มมากขึ้น หากไม่เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหา

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ได้กึ่งหนึ่ง

ซึ่งนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด หรือ สอจร. กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ทางกระทรวงฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ 2554-2558 ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ 5 ด้าน คือ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้ถนน และการดูแลภายหลังเกิดอุบัติเหตุ แต่ขณะนี้ทำได้เพียงแค่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถช่วยลดสาเหตุการเสียชีวิตได้มากเท่ากับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน

และในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้ จึงเป็นอีกครั้งที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันรณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ขณะที่หน่วยงานและมูลนิธิในประเทศ เช่น มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นเช่นกัน เพื่อไม่ให้คนไทยตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น

 

 

ที่มา :  กรมประชาสัมพันธ์        

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม