“คนไทย” อยากทำอะไร? ถวายในหลวง ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้

โดย
| |
อ่าน : 7,235

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทย” อยากทำอะไร? ถวายในหลวงในวันที่ 5 ธ.ค.นี้   จำนวน 2,252 คน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2555  สรุปผลดังนี้

1. “พระราชกรณียกิจ” ของ “ในหลวง” ที่คนไทยประทับใจ

อันดับ 1 พระราชทานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้กับปวงชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างที่ดี 36.17%

อันดับ 2 เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ทุรกันดาร ออกเยี่ยมเยียนประชาชน 27.21%

อันดับ 3 การประดิษฐ์คิดค้นโครงการต่างๆ เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา  ฝนหลวง เขื่อน และแก้มลิง เป็นต้น 14.57%

อันดับ 4 พระราชทาน “เกษตรทฤษฎีใหม่” จัดตั้งโครงการหลวงให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 11.56%

อันดับ 5 ทรงเป็น"กษัตริย์นักประดิษฐ์" พัฒนา สืบสานงานด้านศิลปะ งานช่างฝีมือ  ดนตรี และกีฬา 10.49%

2. สิ่งที่คนไทยตั้งใจจะทำเป็นพิเศษ เพื่อถวาย “ในหลวง” เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค.

อันดับ 1 เป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม มีความรักใคร่สามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง  40.16%

อันดับ 2 ทำบุญ ใส่บาตร นั่งสมาธิ สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   22.81%

อันดับ 3 รักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณบ้านและชุมชน ดูแลแม่น้ำ ลำคลอง 15.69%

อันดับ 4 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักประหยัด อดออม  11.80%

อันดับ 5  จุดเทียนชัย ถวายพระพร /เดิน วิ่ง เทิดพระเกียรติ 9.54%

3. “คำถวายพระพร” ที่คนไทยอยากถวาย “ในหลวง”

อันดับ 1 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 46.55%

อันดับ 2 ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร 26.83%

อันดับ 3 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญและเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าของปวงชนชาวไทยตลอดไป 17.63%

อันดับ 4 เรารักพระเจ้าอยู่หัว /เรารักในหลวง  8.99%

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม