“คนไทย” อยากทำอะไร? ถวายในหลวง ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้

โดย
| |
อ่าน : 8,333

ที่มา : สวนดุสิตโพลล์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทย” อยากทำอะไร? ถวายในหลวงในวันที่ 5 ธ.ค.นี้   จำนวน 2,252 คน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2555  สรุปผลดังนี้

1. “พระราชกรณียกิจ” ของ “ในหลวง” ที่คนไทยประทับใจ

อันดับ 1 พระราชทานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้กับปวงชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างที่ดี 36.17%

อันดับ 2 เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ทุรกันดาร ออกเยี่ยมเยียนประชาชน 27.21%

อันดับ 3 การประดิษฐ์คิดค้นโครงการต่างๆ เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา  ฝนหลวง เขื่อน และแก้มลิง เป็นต้น 14.57%

อันดับ 4 พระราชทาน “เกษตรทฤษฎีใหม่” จัดตั้งโครงการหลวงให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 11.56%

อันดับ 5 ทรงเป็น"กษัตริย์นักประดิษฐ์" พัฒนา สืบสานงานด้านศิลปะ งานช่างฝีมือ  ดนตรี และกีฬา 10.49%

2. สิ่งที่คนไทยตั้งใจจะทำเป็นพิเศษ เพื่อถวาย “ในหลวง” เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค.

อันดับ 1 เป็นคนดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม มีความรักใคร่สามัคคี ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง  40.16%

อันดับ 2 ทำบุญ ใส่บาตร นั่งสมาธิ สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   22.81%

อันดับ 3 รักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณบ้านและชุมชน ดูแลแม่น้ำ ลำคลอง 15.69%

อันดับ 4 นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักประหยัด อดออม  11.80%

อันดับ 5  จุดเทียนชัย ถวายพระพร /เดิน วิ่ง เทิดพระเกียรติ 9.54%

3. “คำถวายพระพร” ที่คนไทยอยากถวาย “ในหลวง”

อันดับ 1 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 46.55%

อันดับ 2 ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร 26.83%

อันดับ 3 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญและเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าของปวงชนชาวไทยตลอดไป 17.63%

อันดับ 4 เรารักพระเจ้าอยู่หัว /เรารักในหลวง  8.99%

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม