เดินหน้าลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวนครฯ

โดย
| |
อ่าน : 1,318

จ.นครศรีธรรมราช ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม เริ่มจัดระเบียบสถานบริการ ร้านเหล้า 21 ม.ค.นี้ หากพบฝ่าฝืนกฎหมาย สั่งปิดทันที 30 วัน ส่วนเจ้าหน้าที่ละเลยจะลงโทษทั้งทางปกครองและวินัย เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวนครฯ

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการตามนโยบาย “ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการลดจำนวนผู้ดื่มสุรา สูบบุหรี่ และกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะเป็นต้นทางของการกระทำความผิดกฎหมายอื่น ๆ ตามมา เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด เช่น อายุของผู้เข้าใช้บริการในสถานบริการ การจำหน่ายสุรา ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และให้นำข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ร่วมกันด้วย

โดย มีการตั้ง “ศูนย์ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจตรา กวดขัน หากพบการกระทำความผิดให้จับกุมดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดทุกราย เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 มค.นี้เป็นต้นไป หากพบมีการฝ่าฝืน จะสั่งปิดครั้งแรกมีกำหนด 30 วัน ครั้งต่อไปไม่มีกำหนดระยะเวลา ระดับพื้นที่ให้มีการติดตามรายงานผลไปยังกระทรวงมหาดไทยทุกเดือน ขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะมีชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ออกตรวจสอบพื้นที่จริง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องจริงจังกับเรื่องนี้เนื่องจากหากละเลย บกพร่อง จะพิจารณาลงโทษทั้งด้านการปกครองและวินัย

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม