สถานภาพสตรีไทย เนื่องในวันสตรีสากล

โดย
| |
อ่าน : 3,715

 

นิด้าโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าสถานภาพของสตรีไทยในปัจจุบันมีความเท่าเทียมกับบุรุษแล้วในทุกๆด้าน ทั้งในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ทางการเมือง ด้านความเชื่อ 

โดยในที่นี้ ได้ยกตัวอย่างโพลมาแสดง 2 ด้าน คือ ด้านสังคม (ร้อยละ 76.02) ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 67.85)

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง สถานภาพสตรีไทย เนื่องในวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี โดยสำรวจจากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 1,272  หน่วยตัวอย่าง โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานไม่เกินร้อยละ  3.64  ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

1. สถานภาพทางสังคมของสตรีไทยเท่าเทียมกับบุรุษหรือไม่

2. สถานภาพทางเศรษฐกิจของสตรีไทยเท่าเทียมกับบุรุษหรือไม่

 

 

ที่มา : สำนักงานศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ยอดนิยม

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม