ปีนี้ "สงกรานต์" ฝรั่งเที่ยวไทยพุ่ง 20%

โดย
| |
อ่าน : 5,494

 

ย่างเข้าเดือนเมษายน บรรยากาศประเพณีสงกรานต์เริ่มคึกคักขึ้น หลายหน่วยงานพร้อมใจโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว 11-16 เมษายน ให้เลือกพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

ขณะเดียวกันประเพณีสงกรานต์ เป็นเทศกาลที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งนิยมมาท่องเที่ยวพักผ่อน และเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) พบว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติเปรียบเทียบระหว่างปี 2554 กับ 2555 พบว่ามีอัตราการเติบโตของการเดินทางเข้าออกประเทศ เฉลี่ยสูงขึ้นประมาณปีละ 10-15 เปอร์เซ็นต์

โดยคาดว่าช่วงเทศกาลท่องเที่ยวในประเพณีสงกรานต์ปี 2556 จะมีแนวโน้มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกประเทศกว่าวันละ 150,000 คน โดยเฉพาะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของ สตม.ระบุด้วยว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักจะมีกลุ่มบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาแฝงตัวเข้ามาในประเทศไทย ขณะเดียวกันจะมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา

ดังนั้น เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในห้วงสงกรานต์ปีนี้ สตม.จึงกำหนดแผนปฏิบัติการ 2 ส่วน

1.แผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงประเพณีสงกรานต์ปี 2556 ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน โดยปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ปฏิบัติการด้านการข่าวและการระดมตรวจค้นจับกุมเป้าหมาย ให้ฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการ (ฝอ.2 บก.อก.) สตม. รวบรวมจัดทำบัญชีและประสานข้อมูลสถานการณ์ของกลุ่มหรือขบวนการผู้กระทำผิดรายสำคัญ โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และยาเสพติด ให้ ฝอ.2 บก.อก.สตม. ร่วมกับ บก.สส.สตม. และ บก.ตม.1-6 จัดทำบัญชีเป้าหมายเพื่อตรวจค้นจับกุม

บก.ตม.1-6 จัดสายตรวจ สตม.และอาสาสมัคร ตม.ออกลาดตระเวนตามจุดเสี่ยงพื้นที่เป้าหมาย หรือตั้งจุดตรวจค้นตามแผนยุทธวิธีเพื่อสกัดกั้นสุ่มตรวจกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ทุก ตม.จังหวัดจัดทำแผนการปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกันตามความเหมาะสม

ส่วน บก.ตม.2 จัดสายตรวจลาดตระเวนพื้นที่ทางอากาศยานและเขตรับผิดชอบ ทั้งนี้ ในการตรวจให้เพิ่มความเข้มในการตรวจบุคคลและพาหนะเข้าออกราชอาณาจักร โดยเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ (สุวรรณภูมิ) และด่าน ตม.สำคัญ เพื่อสกัดกั้นบุคคลไม่พึงประสงค์ที่แฝงตัวเข้าออกราชอาณาจักรในช่วงเทศกาลสำคัญ

กรณีมีเหตุการณ์สำคัญหรือเร่งด่วน ให้รายงาน สตม.ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ สตม.ทางเครื่องมือสื่อสารโดยเร็วที่สุด

และ 2.แผนอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวในห้วงประเพณีวันสงกรานต์ปี 2556 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2558 จำนวน 2 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ สตม. พบว่าในช่วงปี 2554-2555 หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง โดยเฉพาะด่าน ตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสบปัญหาเกี่ยวกับการตรวจผู้โดยสารล่าช้า โดยเฉพาะกระบวนการขาออก จนกระทบภาพลักษณ์ นำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ในวันสงกรานต์ปีนี้ ที่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวก จึงให้บก.ตม.2 เน้นอำนวยความสะดวกในการตรวจบุคคลเข้าออกตามท่าอากาศยานทั่วประเทศ รวมทั้ง บก.ตม. 2-6 เน้นอำนวยความสะดวกตรวจบุคคล พาหนะ ตลอดจนขอรับการตรวจลงตราโดยเฉพาะการขออยู่ต่อประเภทลงทุนหรือประเภทท่องเที่ยว ฯลฯ

โดย พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผบช.สตม. กล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้ สตม.จะตรวจบุคคลและพาหนะอย่างละเอียด ขณะเดียวกันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อความรวดเร็วในการผ่านแดนเนื่องจากวันสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศจำนวนมาก

"คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทางสนามบิน ทั้งสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ และภูเก็ต เพิ่มขึ้น 15-20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนด่านตามแนวชายแดนจะมีการเดินทางเข้าออกช่วงวันสงกรานต์จำนวนมาก อาทิ ด่านไทย-มาเลเซีย ด่านไทย-พม่า ทางอ.แม่สอด จ.ตาก และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด่านไทย-ลาว ด้าน จ.หนองคาย และ จ.อุบลราชธานี และด่านไทย-กัมพูชา ทาง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยประเทศเพื่อนบ้านนอกจากเข้ามาท่องเที่ยวแล้ว ในห้วงก่อนสงกรานต์อย่างชาวพม่ามักจะมาซื้อของในประเทศไทยกลับไปจัดงานสงกรานต์ในประเทศตัวเองด้วย ทำให้ด่านตามแนวชายแดนคึกคัก

"ที่ผ่านมาพบว่าชาวต่างชาติเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยพอสมควร ดังนั้น ในห้วงสงกรานต์ปีนี้ สตม.จึงตรวจสกรีนชาวต่างชาติ โดยเน้นห้ามกลุ่มที่มีชื่อในบัญชีดำหรือแบล๊กลิสต์เดินทางเข้าประเทศ และผลักดันผู้ต้องหาที่กระทำผิดออกนอกประเทศ ทั้งนี้ คดีที่กลุ่มชาวต่างชาติมักเข้ามาทำผิดในประเทศไทย คือ คดียาเสพติดและลักทรัพย์" ผบช.สตม.เผย

ผบช.สตม.กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ได้จัดกำลัง สตม. ร่วมกับตำรวจหน่วยอื่นเฝ้าระวังเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน อาทิ พัทยา จ.ชลบุรี จ.ภูเก็ต ถนนข้าวสาร และถนนสีลม กทม.

"และเพื่อรณรงค์เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย เจ้าหน้าที่ สตม.ที่ประจำตามด่านต่างๆ จะใส่เสื้อลายดอกฮาวายเป็นสีสันเข้ากับบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ด้วย" ผบช.สตม.กล่าว

เป็นการรณรงค์เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสงกรานต์ ควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มแข็ง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม