ร้อยละ 81 ดื่มกับเพื่อนก่อนเกิดอุบัติเหตุ

โดย
| |
อ่าน : 7,429

 

ผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวทั้งสงกรานต์และปีใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติอย่างชัดเจน โดยเพิ่มเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกันทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่น

ผู้บาดเจ็บเพศชาย และผู้บาดเจ็บวัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้นมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าประชากรกลุ่มอื่น ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นในสัดส่วนสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ

นอกจากนั้นยังพบว่า ในช่วงเทศกาลมีการเกิดเหตุที่มีผู้บาดเจ็บหมู่ การบาดเจ็บที่มีคู่กรณี การบาดเจ็บในกลุ่มคนเดินถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติอย่างชัดเจน โดยเวลาในการเกิดเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงปกตินอกเทศกาลมีความใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างจากช่วงสงกรานต์ซึ่งมีจำนวนผู้บาดเจ็บในเวลากลางวันสูงกว่า

การดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาล ทั้งในด้านจำนวนผู้บาดเจ็บที่ดื่มก่อนเกิดเหตุ โดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มเยาวชน การมีคู่กรณีดื่มสุราก่อนเกิดเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บที่ไม่ได้ดื่ม แต่มีคู่กรณีดื่มสุรา และระยะเวลาที่ใช่ในการดื่มก่อนเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บมีปริมาณการบริโภคเฉลี่ยที่จัดอยู่ในเกณฑ์สูงมาก

อย่างไรก็ตาม พบว่า ปริมาณการบริโภคเฉลี่ยของผู้บาดเจ็บรุนแรงในช่วงนอกเทศกาลสูงกว่าในช่วงเทศกาล เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ผู้บาดเจ็บดื่มก่อนเกิดเหตุสูงที่สุดทั้งในและนอกเทศกาล โดยผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอง กว่าครึ่งนั้นซื้อจากร้านขายของชำ และประมาณ 3 ใน 4 ดื่มกับเพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ก่อนเกิดเหตุ โดยผู้บาดเจ็บประมาณ 2 ใน 3 ดื่มที่บ้านตนเอง และบ้านของเพื่อน นอกจากนี้ยังพบว่า เวลาในการเริ่มดื่มมีความสอดคล้องกับเวลาในการเกิดเหตุ

 

เมื่อพิจารณาจากการบริโภค จะพบว่า ผู้บาดเจ็บในช่วงปีใหม่มีสัดส่วนที่ดื่มในปริมาณน้อย (ต่ำกว่า 50 กรัมเอธานอล) สูงกว่าช่วงเวลาอื่น ในขณะที่ช่วงสงกรานต์และช่วงนอกเทศกาลมีสัดส่วนผู้บาดเจ็บที่ดื่มหนักมากกว่า 100 กรัมใกล้เคียงกัน

สุราสี เป็นเครื่องดื่มที่ผู้บาดเจ็บดื่มมากที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ร้อยละ 41.8) ในขณะที่ช่วงสงกรานต์ผู้บาดเจ็บดื่มเบียร์สูงสุด (ร้อยละ 49.9) ในขณะที่ช่วงเวลานอกเทศกาลนั้น ผู้บาดเจ็บร้อยละ 39.9 ดื่มเบียร์ก่อนเกิดเหตุ ซึ่งใกล้เคียงกับการดื่มสุราขาว

ทั้งนี้ ช่วงสงกรานต์มีสัดส่วนผู้บาดเจ็บที่ดื่มเครื่องดื่มมากกว่าสองชนิดสูงกว่าช่วงเวลาอื่น โดยผู้บาดเจ็บกว่า 3 ใน 4 จะดื่มกับเพื่อนก่อนเกิดเหตุ โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ (ร้อยละ 81) ในขณะที่ผู้บาดเจ็บในช่วงปีใหม่มีการดื่มคนเดียวสูงกว่าช่วงเวลาอื่น นอกจากนี้ ผู้บาดเจ็บเกือบทั้งหมดซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มก่อนเกิดเหตุเอง และประมาณอีกหนึ่งในสามดื่มที่บ้านของคนอื่น โดยในกลุ่มผู้บาดเจ็บในช่วงปีใหม่ที่สัดส่วนซื้อเครื่องดื่มเองอยู่ที่ร้อยละ 87.2 ซึ่งมากกว่าช่วงสงกรานต์ ร้อยละ 85.8 และช่วงปกติ ร้อยละ 82.6

 

 

ที่มา : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เก้าอี้  สาธารณภัยและภัยพิบัติ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จิตอาสา สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ธนาคารจิตอาสา เปิดโลกอาสา เด็กและเยาวชน  น้ำหนัก  ภาคีเครือข่าย  สมองเสื่อ  วิธีลดน้ำหนัก  รูป  พูดดี  พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สสส.กับ 17 ส่วนราชการ  หลับ  ส.ส.  กุ้งเต้น  นโนบายสู่ตำบลนมแม่  สารไซบูทรามีน  ปวดเรื้อรัง  เรดาร์ชีวิต  ไม่สบาย  ห้างสรรพสินค้าเป็นเขตปลอดบุหรี่  อายุ  การควบคุมการบริโภคยาสูบ  เข้าถึงบริการง่าย  วัฒนธรรมดีสร้างคนดี  จุดเสี่ยง  สารโปรเบปทิเจน