อุตสาหกรรมครองแชมป์ใช้ไฟฟ้าอันดับ 1

โดย
| |
อ่าน : 7,340

 

จากสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผ่านระบบสายส่งของประเทศรวมในปี 2554 พบว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น 148,700 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

โดยสาขาที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ สาขาอุตสาหกรรม ใช้ทั้งสิ้น 63,418 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.7 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ

รองลงมาคือ สาขาธุรกิจ ซึ่งรวมการใช้ของภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไร มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 51,019 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นสัดส่วนร้อยละ 34.3 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ

ขณะที่ภาคครัวเรือน ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอันดับที่ 3 จำนวน 32,920 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นสัดส่วนร้อยละ 22.1 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ

อันดับที่ 4 สาขาอื่นๆ (การใช้พลังงานไฟฟ้าชั่วคราว) มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 933 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.6 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ

อันดับที่ 5 สาขาเกษตรกรรม มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 304 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ

และอันดับสุดท้าย คือ สาขาขนส่ง มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้าของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และแอร์พอร์ตเรลลิงก์ รวมทั้งสิ้น 106 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.1 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ

จากตัวเลขข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สาขาที่รัฐบาลควรที่จะประสานขอความร่วมมือให้ประหยัดพลังงานมากที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรม ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเกือบครึ่งหนึ่งของการใช้ทั้งประเทศ และควรที่จะเดินหน้าอย่างจริงจังในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่นับวันจะหมดลง

 

 

ที่มา : สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม