โรคภัยหน้าฝน ที่ประชาชนกังวลมากที่สุด

โดย
| |
อ่าน : 6,910

ผลสำรวจ นิด้าโพล  “ไข้หวัดใหญ่”  “มือ ปาก เท้า เปื่อย” และ “ไข้เลือดออก” สามโรคในหน้าฝนที่ประชาชนกังวลมากที่สุดแต่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ ล้างมือให้สะอาด และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “โรคภัย ในหน้าฝน”  สำรวจระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2555 โดยสำรวจจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,194  หน่วยตัวอย่าง

นิด้าโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่อง “โรคภัยในหน้าฝน” จากการสำรวจพบว่า

โรคภัยในหน้าฝน สามอันดับที่ประชาชนกังวลมากที่สุด ได้แก่ อันดับหนึ่ง โรคไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 36.17  อันดับสอง โรคมือ ปาก เท้า เปื่อย ร้อยละ 30.11 และอันดับสาม โรคไข้เลือดออก  ร้อยละ 22.61 

สำหรับวิธีการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 37.27 พักผ่อนให้เพียงพอ  อีกร้อยละ 37.02  ป้องกันด้วยการล้างมือให้สะอาด  และ ร้อยละ 35.18 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

ที่มา :  ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)