สั่งเข้มดูแลจราจร-ความปลอดภัย ในวันวิสาขบูชา

| |
อ่าน : 2,839

สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งทุกท้องที่เข้ม ดูแลจราจร-ความปลอดภัย ในวันวิสาขบูชา

พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รรท.ผบ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กล่าวว่าในวันที่ 24 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันสำคัญทางศาสนา เป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน จะมีประชาชนจำนวนมากที่กลับภูมิลำเนา และประชาชนชาวพุทธที่ออกมาทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ร่วมพิธีทางศาสนานั้น ได้สั่งการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บช.น., บช.ก., ภ.1-9 ศชต. และ บก.ทท. ดูแลอำนวยความเรียบร้อยด้านการจราจร ขอให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปทำบุญ ทั้งตามวัดวาอาราม หรือสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ตักบาตร มีการประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางด้วย นอกจากนี้ แล้วสัปดาห์นี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน อาจมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ขอให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากหลายสถานที่จะมีการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก อาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพ หรือคนไม่หวังดีฉวยโอกาสในการกระทำความผิด ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้หน่วยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจัดงานพิธีกรรรมทางศาสนาขนาดใหญ่ ต้องมีการออกแผน ออกมาตรการในการดำเนินการ ทั้งเพิ่มเจ้าหน้าที่สายตรวจ อาสาสมัครตำรวจ เพิ่มความเข้มในการตรวจตรา ทั้งพื้นที่ในงานและรอบงาน สำหรับพื้นที่ที่มีการจัดงานขนาดใหญ่ เช่น ในบริเวณท้องสนามหลวง ขอให้จัดตั้ง ศปก.สน.ในพื้นที่เหมาะสม ควบคุม สั่งการ

รรท.ผบ.ตร. ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้มงวด กวดขันและห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ โดยสำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เรื่อง กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันดังกล่าว ยกเว้นในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 28 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 แต่ทุกปีที่ผ่านมา ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนกระทำผิดในหลายพื้นที่

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในวันสำคัญทางศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลอย่างจริงจัง จึงกำชับการดำเนินการให้สถานีตำรวจทุกแห่งต้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานบริการทุกประเภท ให้งดจำหน่ายในศุกร์วันที่ 24 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. ให้กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดที่ฝ่าผืนกฎหมายอย่างเด็ดขาด เมื่อปรากฏเป็นความผิดชัดเจนในเรื่องการจำหน่าย การดื่มในสถานที่ห้ามและจำหน่ายให้แก่บุคคลที่ห้ามจำหน่าย เน้นการตรวจตราร้านข้าวต้มโต้รุ่ง คาราโอเกะ ร้านลาบส้มตำริมทางอย่างจริงจัง ให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บริเวณถนนสายหลัก ที่เป็นที่ตั้งสถานบริการในช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนเวลา 24.00 น. และตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บนเส้นทางที่เหมาะสมหลังเวลา 24.00 น. และหากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้สอบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้จำหน่ายสุราที่ฝ่าฝืนกฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างจริงจัง ให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มกำลัง ในการออกตรวจจับผู้กระทำความผิดเมื่อได้รับการร้องขอ และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและครอบครัวร่วมทำบุญในวันวิสาขบูชานี้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และหากพบเห็นการฝ่าฝืนจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โปรดแจ้งเบาะแสที่หมายเลข 191 หรือ สายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม