ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต!

โดย
| |
อ่าน : 3,827

“วัยรุ่นกว่า 1.6 ล้านคน ติดบุหรี่แล้ว พร้อมกันทั่วประเทศ!!” นี่ไม่ใช่คำโฆษณาหรือโปรโมทสินค้าใดๆ แต่เป็นความจริงที่น่าตกใจในสังคมยุคดิจิตอล ซึ่งประโคมการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่กันอย่างหนัก และยืนหยัดต่อสู้กับกลยุทธ์การตลาดอันแยบยลของบริษัทบุหรี่

เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2556 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญ ว่า “Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship” ซึ่งประเทศไทยแปลเป็นคำขวัญภาษาไทย ว่า ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต”

สานเจตนารมณ์ ปกป้องเด็กไทย “เสพติดบุหรี่”               

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เล่าถึงคนรุ่นใหม่ตกเป็นทาสยาเสพติดบุหรี่ ว่า “วัยรุ่นโดยเฉพาะช่วงมัธยม ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่บริษัทบุหรี่ต้องการ เพราะความอยากรู้อยากลอง เมื่อลองแล้วเสพติด จึงเท่ากับว่าเขาจะได้ลูกค้าเพิ่ม ซึ่งลูกค้ารายนี้จะซื้อสินค้าของเขาต่อไปอีก 10-20 ปี ในขณะที่วัยรุ่นเองไม่รู้ตัวว่ากำลังตกเป็นเหยื่อ หรือรู้ตัวเมื่อสายไปเสียแล้ว”

การสร้างการรับรู้ นำเสนอข้อมูลเพื่อเปิดเผยกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการออกกฎหมายให้ครอบคลุมทุกช่องโหว่ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้

รู้ทัน CSR จากบริษัทบุหรี่ ความปรารถนาดีที่ไม่มีจริง!

ศ.นพ.ประกิต อธิบายว่า การส่งเสริมการขายของสินค้าบุหรี่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าบริษัทบุหรี่กำลังใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ CSR (Corporate Social Responsibility) หรือการทำกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้สึกดีต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น เสนอตัวเป็นผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมให้กับโรงเรียน ซื้ออุปกรณ์กีฬาบ้าง จัดคอนเสิร์ตบ้าง เป็นต้น

“วิธีนี้จะค่อยๆ สร้างความรู้สึกดีและเป็นหนี้บุญคุณกับบริษัทบุหรี่ ซึ่งกลยุทธ์การตลาดแบบนี้ ตามหลักวิชาการ บอกว่า เมื่อใดที่เกิดความรู้สึกดีกับบริษัทหรือตราสินค้านั้น ก็จะเกิดความรู้สึกดีต่อสินค้าเช่นกัน เป็นเหตุให้บุหรี่ถูกมองว่า มีอันตรายลดลง จึงถือได้ว่าเป็นการทำการตลาดที่แยบยลแต่ส่งผลร้ายแรง” ศ.นพ.ประกิต อธิบายทิ้งทาย

Be Smart Don’t Smoke เป็นวัยรุ่น อย่าว้าวุ่นบุหรี่นัก!

ทราบกันดีว่า พลังของคนรุ่นใหม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่าง จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราจะร่วมกันสร้าง “สังคมปลอดบุหรี่” ร่วมกัน “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต” อย่างมีจิตสำนึกและรู้เท่าทัน!

 

 

เรื่องโดย : ฐาปน คำทา Team Content www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม