ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยใกล้ตัวที่คาดไม่ถึง

| |
อ่าน : 9,917

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของประเทศถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมใหญ่ หรือปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลต่อความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ซึ่งสาเหตุหลักล้วนมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

วันที่ ๔ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการและเสริมสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ และการตัดไม้ทำลายป่า การเผาถางป่า และปัญหาขยะ

วิธีการกำจัดขยะของครัวเรือนยังเป็นการเผาขยะ และทิ้งขยะตามแม่น้ำลำคลอง รวมถึงกองทิ้งไว้ตามที่ว่างหรือที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเขม่าควันไฟ น้ำเสียที่ไหลผ่านกองขยะ จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ครัวเรือนใช้วิธีการกำจัดขยะโดยการเผาสูงถึงร้อยละ 48.4

นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ประชาชนเริ่มที่จะตระหนัก ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้านปี 2553 พบว่า การเกิดภาวะภัยแล้งเป็นปัญหาที่ประชาชนคิดว่าเป็นปัญหาอย่างมาก รองลงมาได้แก่ การเกิดภาวะน้ำท่วม สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนต้องการให้รัฐดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ ภาวะภัยแล้ง และการทำลายป่าไม้

แม้จะมีการรณรงค์ให้มองเห็นถึงผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพียงใดก็ตาม แต่หากประชาชนยังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว เพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมากขึ้นไปกว่านี้

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ภาพยนตร์สั้น  ภาครัฐ  คลินิกนักวิ่ง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth คนปันสุข โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานอย่างมีความสุข ความสุขในองค์กร บุคคลต้นแบบ  อาคารศุลกสถาน  สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งฯ  น้ำมัีนรั่ว  เคล็ดลับเดินทางปลอดภัย  Term of Reference  พื้นที่เรียนรู้  ศคบ.  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พริก  น้ำแข็ง  แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน  เกษตรพันธสัญญา  ผู้ป่วยทางจิต  มูลนิธิศุภนิมิตประจำประเทศอาร์เมเนีย  วัณโรคช้าง  ถ่ายรูป แถมธรรม  หมอกควัน  มติคณะรัฐมนตรี  อาจารย์แชล่ม บุญ ลุ่ม  เรื่องเพศคุยได้  สมาร์ทการ์ดแม่และเด็ก  ภูมิคุ้มกันสังคมบกพร่อง