รวมพลังลดและคัดแยกขยะ วันสิ่งแวดล้อมโลก

| |
อ่าน : 9,503

จ.ชัยนาท จัดการรณรงค์ “รวมพลัง ลดและคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2556”

นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการการรณรงค์ “รวมพลัง ลดและคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2556” ซึ่งวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และในปี 2556 มีคำขวัญว่า “THINK EAT SAVE” หรือ “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

นายสันติ บันเทิงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะ จนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย และให้ความสำคัญต่อการนำขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์รวมทั้งลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด

ซึ่งจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานภาคี ประกอบไปด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท เทศบาลตำบลหันคา โรงเรียนอนุบาลหันคา โรงเรียนหันคาพิทยาคม และเครือข่าย ทสม.จังหวัดชัยนาท จึงได้ร่วมกันจัดงานรณรงค์ “รวมพลัง ลดและคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2556” เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะด้วยหลัก 3Rs ให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอหันคา รวมทั้งเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม.จังหวัดชัยนาท ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเฉพาะการคัดแยกขยะในครัวเรือน การลดการใช้ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะอันตราย เพื่อนำไปแยกกำจัดอย่างถูกวิธี

กิจกรรมการรณรงค์ฯในครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดชุดขยะรีไซเคิล การแสดงของนักเรียน การตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การสาธิตการทำน้ำหมักอินทรีย์ การรับบริจาคอลูมิเนียมทำขาเทียม และการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 300 ราย

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม