6 มหาวิทยาลัยร่วม กทม. ปรับปรุง 25 ทางจักรยาน

| |
อ่าน : 6,010

          /data/content/2014/02/19779/cms/ahlnqstw2789.jpg

          กทม.เตรียมปรับปรุงเส้นทางเตรียมพัฒนา ทางจักรยานเพิ่มอีก 25 เส้นทาง ลาดพร้าว พหลโยธิน ประชาชื่น รัชดา ราชดำริ เป็นต้น พร้อมสอบถาม ข้อมูล ความต้องการจากประชาชน พัฒนาเพิ่มในอนาคต

          น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกายภาพ และการรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในกรุงเทพฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเส้นทางจักรยาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 6 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมสำรวจเส้นทาง ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการจัดทำเส้นทางจักรยานในพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นเส้นทางที่สามารถใช้งานได้จริง ปลอดภัย มีความเชื่อมโยงกับเส้นทางจักรยานของพื้นที่เขตใกล้เคียง อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่นๆ ได้

          โฆษก กทม.กล่าวว่า เดิม กทม.กำหนดปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้จริงและปลอดภัย จำนวน 10 เส้นทาง ซึ่งหลังจากได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้สร้างเส้นทางที่สามารถใช้จักรยานได้จริงๆทั้งโดยรอบ และภายในมหาวิทยาลัย และประสานการทำงานร่วมกับ 6 กลุ่มเขต ในการลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง ความพร้อม ความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงเป็นเส้นทางจักรยาน โดยมีการเสนอเส้นทางที่คณะทำงานเห็นว่ามีความเหมาะสมในการปรับปรุงเป็นเส้นทางจักรยานมายัง กทม. โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาผนวกกับเส้นทางเดิม จัดทำแผนปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพิ่มเติม 25 เส้นทาง อาทิ เส้นทางจักรยานทางยกระดับคลองไผ่สิงโต เส้นทางจักรยานถนนดวงพิทักษ์ เส้นทางจักรยานถนนเพชรเกษม ถนนลาดพร้าว ถนนรามคำแหง ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ถนนพหลโยธิน ถนนประชาชื่น เส้นทางจักรยานถนนจรัญสนิทวงศ์-รัชดาภิเษก ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสรงประภา ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนกรุงธนบุรี ถนนราชดำริ เป็นต้น ซึ่ง กทม.จะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

          น.ส.ตรีดาวกล่าวว่า สำหรับเส้นทางจักรยานในถนนสายรองซึ่งให้สำนักงานเขตพิจารณานั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้นำมาจัดทำแผนปรับปรุงให้เป็นเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐาน พร้อมติดป้ายจราจร ป้ายบอกทางและทำสัญลักษณ์เส้นทางจักรยานต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม