6 มหาวิทยาลัยร่วม กทม. ปรับปรุง 25 ทางจักรยาน

| |
อ่าน : 5,711

          /data/content/2014/02/19779/cms/ahlnqstw2789.jpg

          กทม.เตรียมปรับปรุงเส้นทางเตรียมพัฒนา ทางจักรยานเพิ่มอีก 25 เส้นทาง ลาดพร้าว พหลโยธิน ประชาชื่น รัชดา ราชดำริ เป็นต้น พร้อมสอบถาม ข้อมูล ความต้องการจากประชาชน พัฒนาเพิ่มในอนาคต

          น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกายภาพ และการรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในกรุงเทพฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเส้นทางจักรยาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 6 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมสำรวจเส้นทาง ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการจัดทำเส้นทางจักรยานในพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นเส้นทางที่สามารถใช้งานได้จริง ปลอดภัย มีความเชื่อมโยงกับเส้นทางจักรยานของพื้นที่เขตใกล้เคียง อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่นๆ ได้

          โฆษก กทม.กล่าวว่า เดิม กทม.กำหนดปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้จริงและปลอดภัย จำนวน 10 เส้นทาง ซึ่งหลังจากได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้สร้างเส้นทางที่สามารถใช้จักรยานได้จริงๆทั้งโดยรอบ และภายในมหาวิทยาลัย และประสานการทำงานร่วมกับ 6 กลุ่มเขต ในการลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง ความพร้อม ความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงเป็นเส้นทางจักรยาน โดยมีการเสนอเส้นทางที่คณะทำงานเห็นว่ามีความเหมาะสมในการปรับปรุงเป็นเส้นทางจักรยานมายัง กทม. โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาผนวกกับเส้นทางเดิม จัดทำแผนปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพิ่มเติม 25 เส้นทาง อาทิ เส้นทางจักรยานทางยกระดับคลองไผ่สิงโต เส้นทางจักรยานถนนดวงพิทักษ์ เส้นทางจักรยานถนนเพชรเกษม ถนนลาดพร้าว ถนนรามคำแหง ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ถนนพหลโยธิน ถนนประชาชื่น เส้นทางจักรยานถนนจรัญสนิทวงศ์-รัชดาภิเษก ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนสรงประภา ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนกรุงธนบุรี ถนนราชดำริ เป็นต้น ซึ่ง กทม.จะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

          น.ส.ตรีดาวกล่าวว่า สำหรับเส้นทางจักรยานในถนนสายรองซึ่งให้สำนักงานเขตพิจารณานั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะได้นำมาจัดทำแผนปรับปรุงให้เป็นเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐาน พร้อมติดป้ายจราจร ป้ายบอกทางและทำสัญลักษณ์เส้นทางจักรยานต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม