ตามไปดู ‘ตลาดสีเขียว’ ที่เชียงกลาง

| |
อ่าน : 10,974

          หลายครั้งเมื่อเรานึกถึงสุขภาพ เราก็มักนึกถึงหมอ นึกถึงโรงพยาบาล อาหารเสริมบำรุงร่างกาย จนลืมไปว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปลายทางของสุขภาพที่ป่วยแล้ว จริงๆ แล้วสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับ วิถีการกินการเป็นอยู่ เป็นเรื่องที่ต้องรู้และจัดการให้เหมาะสม โดยยุคปัจจุบันผู้บริโภคหันมาเอาใจใส่กับอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่ปลอดจากสารพิษ ถือเป็น หนึ่งหนทางที่สามารถทำให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาได้

/data/content/2014/02/19687/cms/bhjmoqrtu236.jpg

          เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยอาหารโครงการชวนน้องพี่สู่วิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี เกิดจากแนวคิดของ นายเจตน์ อินสองใจ ประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ  อ.เชียงกลาง จ.น่าน กล่าวว่า หลังจากที่เริ่มปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองในบ้าน เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนในครอบครัวนาน 3 ปี จนเห็นผลทั้งด้านสุขภาพ และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ จึงมีแนวคิดขยายไปสู่เพื่อนบ้าน และชุมชน  โดยชักชวนคนในชุมชนจัดตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ที่บ้านตึ๊ดใหม่ หมู่ 1 ต.เชียงคาน อ.เชียงกลางจ.น่าน  โดยมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมกลุ่มจำนวน 60 คน ใช้พื้นที่ว่างในบ้านปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษไว้กินเองในครัวเรือนและมี สสส.สำนัก 6 ให้การสนับสนุนโครงการ  และเครือข่ายจาก กศน.อ.เชียงกลาง, พืชสวนน่านสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และสำนักงานเกษตรอ.เชียงกลาง สนับสนุนด้านวิชาการแนวทางเกษตรปลอดสารพิษ

          จากการดำเนินโครงการชวนน้องพี่สู่วิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมีผ่านมาได้ 1 ปี  พบว่าสมาชิกกลุ่มร้อยละ 70 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ได้จริง มีการขยายพันธุ์ผักปลูกมากกว่า 10 ชนิด และถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักแล้ว แต่สมาชิกก็ยังให้ความสนใจปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองในครัวเรือน มีการนำเอาข้อ มูลสุขภาพมาคุยกันวิเคราะห์ร่วมกันนำไปสู่การจัดการตามแนว ทางร่วมกันโดยมีแกนนำ 60 คน เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ทาง อ.เชียงกลางยังให้ความสนใจนำเสนอเป็นวาระการประชุมเรื่องการบูรณาการแผนงานโครงการด้านสุขภาพอนามัยของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกำหนดนโยบายสาธารณะจนนำไปสู่ตลาดสีเขียวเชียงกลาง

/data/content/2014/02/19687/cms/fhorstx23567.jpg

ขอบคุณภาพจาก แฟนเพจโรงพยาบาลเชียงกลาง

          โดยตลาดสีเขียวเชียงกลางนั้นเป็นการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษที่สมาชิกปลูกเหลือกินมาขายในตลาดที่สร้างขึ้นเอง ที่ลานโพธิ์ โรงพยาบาลเชียงกลาง เป็นตลาดทางเลือกอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ จากเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อ.เชียง กลาง จากแหล่งปลูกด้วยระบบเกษตรปลอดภัยสู่ครัวผู้บริโภคโดยตรง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-18.00 น.

          และนอกจากการซื้อขายที่ผู้ผลิตสามารถพบปะกับผู้บริโภคโดยตรงแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย ซึ่งก็ทำให้สมาชิกปลูกผักปลอดสารพิษซึ่งนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วยังเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยในอนาคตจะมีการขยายเครือข่ายผู้บริโภค พร้อมกับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดส่งตามความต้องการ

          อย่างไรก็ตามตลาดสีเขียวเชียงกลาง นอกจากจะเป็นตลาดทางเลือกอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพแล้วยังเป็นตัวอย่างของชุมชนที่เริ่มจัดการสุขภาพของตนเองตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนแล้วขยายสู่การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอด้วย

 

 

          ที่มา : เดลินิวส์ โดยระพีพร เพ็ชรเจริญ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม