คนกรุงป่วย 'เบาหวานเรื้อรัง'

โดย
| |
อ่าน : 7,683

/data/content/2014/02/19678/cms/cefgilnpxy39.jpg

          สำนักอนามัย เผยผลการสำรวจสถานะสุขภาพปี 56 พบคนกรุงเทพฯ ป่วยโรคเบาหวานอันดับ 2 รองจากความดันโลหิต เตรียมขยายตรวจคัดกรองเบาหวานที่จอประสาทตา หวังให้ประชาชนได้รับการส่งต่อรักษาที่เหมาะสม

แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กล่าวถึงการสำรวจสถานะสุขภาพของคนกรุงเทพมหานครในปี 2556 พบว่า โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังอันดับ 2 ถึงร้อยละ 7.61 ของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ รองจากความดันโลหิตสูงร้อยละ 14.22 โดยโรคเบาหวานจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน ทำให้หลอดเลือดเล็กๆ ที่อยู่ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเสื่อมเสียไป เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในระยะยาวที่อันตราย เช่น ไตวาย ตาบอด โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองพิการ ชาปลายมือปลายเท้า เป็นต้น

โดยปัจจัยที่ทำให้เป็นเบาหวาน เช่น กรรมพันธุ์ น้ำหนักตัวมาก ขาดการออกกำลังกาย อาหารที่รับประทาน ซึ่งหากตรวจพบเป็นโรคเบาหวานแล้ว ควรจะรับการรักษาต่อเนื่อง โดยการรับประทานยา ออกกำลังกายควบคุมอาหารและน้ำหนัก เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

ปัจจุบัน สำนักอนามัยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน 25,952 ราย อยู่ในการดูแลรักษาโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เชื่อมโยงการรักษากับระบบการเยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยที่ขาดการรักษา หรือควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ หรือส่งต่อไปโรงพยาบาลนำผู้ป่วยเบาหวานเข้ามาเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกัน

ในปีนี้มีนโยบายขยายศักยภาพการตรวจคัดกรองค้นหาเบาหวานที่จอประสาทตา เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้รับการส่งต่อรักษาที่เหมาะสม ป้องกันการสูญเสียการมองเห็นที่อาจตามมาในอนาคต โดยจัดให้มีรถตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่ให้บริการไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจตาครอบคลุมมากยิ่งขึ้นสำหรับการรักษาโรคเบาหวานนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วย ญาติ ร่วมกับแพทย์และพยาบาลเป็นสำคัญ และอีกสิ่งที่สำคัญคือการป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันดูแลสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพประจำทุกปี ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร และน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

 

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม