วัยรุ่นไทยตั้งครรภ์พุ่งสูง แนะวาเลนไทน์ใช้ธรรมะนำชีวิต

| |
อ่าน : 7,322

  /data/content/2014/02/19585/cms/behklm125678.jpg        12 ก.พ.57 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และกระแสวัตถุนิยมทางชาติตะวันตก ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  ส่งผลให้พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

          จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเอดส์ จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยาพบว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของไทย เมื่อจำแนกอายุของผู้ป่วยพบว่ากลุ่มที่มีอายุน้อย 15-24 ปี ซึ่งเป็นเยาวชนและอยู่ในวัยเรียนพบในสัดส่วนมากที่สุดและมีสัดส่วนการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้นทุกปี และพบว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมากกว่า 80 % เป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

 

          จึงขอแนะนำให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงความรักอย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วงวันวาเลนไทน์ ทั้งนี้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรแนะนำบุตร หลาน ให้เกิดความตระหนักถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา โดยหลีกเลี่ยงปัจจัย/data/content/2014/02/19585/cms/fikmnprsuxy7.jpgด้านสิ่งแวดล้อม งดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งนี้ ควรมีการทำกิจกรรม ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันในครอบครัว เช่น ปลูกต้นไม้ ดูทีวี ทำอาหาร สำหรับปีนี้มีความพิเศษคือวันวาเลนไทน์ตรงกับวันมาฆบูชา จึงขอเชิญชวนให้คู่รักหนุ่มสาวร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และเวียนเทียน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม