คนกรุงต้องเสี่ยง หมดทางเลี่ยงมลพิษฝุ่น

โดย
| |
อ่าน : 6,945

/data/content/2014/02/19564/cms/adghilnwyz24.jpg

          กรุงเทพมหานคร ประสบปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

          นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า มลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลัก คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และระดับเสียงริมถนน โดยแนวโน้ม คาดการณ์ได้ว่ากรุงเทพฯ ยังคงต้องประสบปัญหามลพิษ ทางอากาศและเสียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กทม.จึงได้ติดตามตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง

          โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากข้อมูลระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2556 พบว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และก๊าซโอโซน (O3) มีค่าเกินมาตรฐาน สำหรับสารมลพิษ อื่น ๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 6.0-157.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม.

          สาเหตุมาจากปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มมากขึ้น การจราจรติดขัดรวมทั้งการก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ ก๊าซโอโซน (O3) ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ที่ช่วง 2.2-80.1 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) ซึ่งค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน 70 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)

          อย่างไรก็ตามพบว่ามีค่าสูงสุดเกินมาตรฐานในเดือน ธ.ค. นอกจากนี้ปัจจัยด้านฤดูกาล มีผลต่อค่ามลพิษด้วย เพราะทำให้ไม่เอื้อต่อการกระจายตัวของมลพิษส่งผลให้ค่ามลพิษสูงขึ้น

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์         

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม