จันทบุรีอบรมความปลอดภัยทางถนนให้ท้องถิ่น

| |
อ่าน : 2,851

/data/content/2014/02/19532/cms/aehlmtxyz359.jpg

          จังหวัดจันทบุรีจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารท้องถิ่น หวังลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างวินัยจราจรแก้ปัญหาวิศวะจราจรโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

          เมื่อวันที่ 7 ก.พ.57 ที่ห้องจุลมณี โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ สสส. และคณะทำงานองค์กรภาคเอกชนลดอุบัติเหตุทางถนน ได้จัดสัมมนา การจัดการความปลอดภัยทางถนนของท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดสัมมนาและบรรยายพิเศษ และมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมสัมมนากว่า 150 คน

          การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตประชาชนชาวไทยมากกว่าปีละ 10,000 คน โดยเฉพาะประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากเป็นอันดับ 3 ของโลกก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุเกิดจากความประมาท และความแออัดของการจราจร รวมทั้งระบบวิศวจราจรในจุดเสี่ยงทางร่วม ทางแยก ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดูแลประชาชนในพื้นที่ได้ใกล้ชิดกว่า หน่วยงานอื่น

          ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้มีการสุ่มทดลองถนนจุดเสี่ยงโดยหลักการวิทยาศาสตร์พบว่าถนนบางแห่งของจังหวัดจันทบุรีที่เกษตรกรใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าโดยเฉพาะยางพาราจะมีความเสี่ยงสูงจากการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกลงมาใหม่ ๆ ถนนจะลื่น เส้นทางโค้ง ทางตัด ทางร่วม ทางแยกในหมู่บ้านชุมชนทัศนะวิสัยไม่ดีพอ บางแห่งมีต้นไม้ วัชพืชขึ้นรกหนาแน่นจำเป็นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

  • ประกาศเตือนภัย -
  • ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1 - ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม