เหตุใดวัยรุ่นไทย มีปัญหาทางอารมณ์

| |
อ่าน : 11,845

         รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ แนะวิธีแก้ปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์ของเด็กไทย เพื่อช่วยเหลืออนาคตของชาติให้เติบโต ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีได้

/data/content/2014/02/19529/cms/cdejluvx5789.jpg          สาเหตุสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นไทยมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ มาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู ด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้เด็กได้รับข้อมูลทั้งดีและไม่ดีได้ตลอดเวลา เด็กอาจแยกแยะไม่ถูกว่าควรทำตามหรือไม่ทำตาม พ่อแม่จึงมีส่วนสำคัญต่อการเลี้ยงดู ประคับประคอง อบรมสั่งสอน ชี้แนะลูกตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

          การเลี้ยงดูส่งผลต่ออารมณ์จิตใจของเด็ก นำไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตามมา ถ้าพ่อแม่หรือ ผู้เลี้ยงดู เลี้ยงเด็กด้วยความรุนแรงทั้งการกระทำหรือคำพูด ไม่ค่อยใช้เหตุผล เด็กจะเกิดการเรียนรู้หรือเลียนแบบพฤติกรรมและอารมณ์ที่รุนแรงเช่นกัน หรือการเลี้ยงดูที่ขาดระเบียบวินัย ไม่ฝึกความอดทน รอคอย เห็นใจผู้อื่น เช่น การเลี้ยงดูแบบตามใจเด็ก ก็ทำให้มีปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมได้เช่นกัน เพราะเด็กจะไม่ยอมอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคม ไม่อดทนต่อความขัดแย้ง หรือความไม่สบอารมณ์ และเอาแต่ใจตนเอง

          เมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่น จะมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน ซึ่งมีผลให้อารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายขึ้น ถ้าหากพื้นฐานอารมณ์ดี ช่วงนี้ก็พอจะประคับ/data/content/2014/02/19529/cms/bcdghqrsuwxz.jpgประคองไปได้ แต่หากมีปัญหาอยู่ก่อนเล็กน้อย ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสำคัญที่เด็กจะระเบิดอารมณ์ได้ตลอดเวลา เพื่อนเป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญของวัยรุ่น ถ้าวัยรุ่นได้กลุ่มเพื่อนดี ก็ชวนกันไปทำสิ่งดีๆ มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม แต่ถ้าได้กลุ่มเพื่อนมีปัญหา เช่น หนีเรียน ติดสารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ย่อมก่อปัญหาทุกข์ใจให้พ่อแม่อย่างยิ่ง และเมื่อเกิดปัญหาทางอารมณ์หรือพฤติกรรม พ่อแม่อาจสังเกตอาการดังนี้คือ พฤติกรรมแยกตัว อยู่คนเดียว ไม่ค่อยพูด หรือมีอาการหงุดหงิด ขี้โมโห ต่างไปจากบุคลิกเดิม เป็นต้น

          ดังนั้น การช่วยให้เด็กและวัยรุ่นไทยเติบโตไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ จึงต้องการการเลี้ยงดูที่เหมาะสมจากพ่อแม่ ส่งเสริมให้เด็กทำงานเพื่อส่วนรวม แสดงความมีน้ำใจ แยกแยะสิ่งถูกผิด และมีระเบียบวินัยในครอบครัวเป็นเบื้องต้น เราอย่ามัวโทษสิ่งแวดล้อมว่าเป็นปัญหาแต่ควรเริ่มที่ครอบครัวของเรา ให้เด็กๆ มีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมต่อไป แต่หากเด็กหรือวัยรุ่นเริ่มมีปัญหาทางอารมณ์หรือพฤติกรรมแม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบมาปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เพื่อรับทราบวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม