กทม.เฝ้าระวังวัณโรคหวังลดผู้ติดเชื้อ

โดย
| |
อ่าน : 3,771

          กทม.เตรียมมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรควัณโรค ผุดโครงการ “กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค” พร้/data/content/2014/02/19514/cms/acdjksvxz389.jpgมรับรักษาผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างด้าว หวังลดจำนวนของผู้ติดเชื้อ

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่อาคารกีฬาเวสน์2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค” โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน เข้าร่วมกว่า 400 คน ซึ่ง สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ภาคเครือข่ายประชาสังคมมีส่วน ร่วม และเห็นความสำคัญของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ

          นางผุสดี กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นวัณโรคสากล ทางสำนักอนามัยจึงจัดกิจกรรมขึ้นก่อนวันรณรงค์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่อาสาสมัครผู้ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ ให้เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน

          ทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อวัณโรคในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ที่มีจำนวน 124 ต่อประชากรแสนคน เหลือ 119 ต่อประชากรแสนคน อีกทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกทม.และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง สามารถรักษาประชาชนให้หายจากการเป็นวัณโรคได้ถึงปีละ 85-90% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ แม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยจะลดลงแต่กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ประชากรหลากหลาย โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ที่อาจมาแบบถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายบ้าง หากคนกลุ่มนี้เป็นวัณโรคก็จะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้ จึงอาจจะเป็นพาหะแพร่เชื้อโรค กทม.เองในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่จึงต้องมีระบบการดูแลต่างด้าว โดยในอนาคตต่างด้าวจะต้องสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในสังกัดกทม.หรือ หน่วยแพทย์สาธารณสุขได้ เพื่อเป็นการสกัดและป้องกันไม่ให้ระบาดสู่ผู้อื่น

          "ในวันที่ 23-29 มีนาคม สำนักอนามัย กทม.จะมีการจัดสัปดาห์รณรงค์วัณโรคขึ้น โดยจะจัดให้มีหน่วยเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่ พร้อมกับให้คำแนะนำและปฏิบัติตัว แก่ผู้ที่เป็น และผู้ดูแล ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน" นางผุสดี กล่าว

 

 

ที่มา : เว็บไซด์มติชนออนไลน์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม