สังคมไทยจะปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

| |
อ่าน : 4,546

/data/content/2014/02/19510/cms/behijmpu1378.png

          เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเตรียมจัดงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557  “สร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช”  วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

          วัตถุประสงค์ของงานคือ เผยแพร่ข้อมูลและสถานการณ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ บทเรียนและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและทางออกของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นำเสนอแนวทางการปฏิรูปกลไกการขึ้นทะเบียนและควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือและประสานงานขององค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่างๆและผู้ที่สนใจ

          รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thaipan.org/conference2557/programe

 

 

          ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิชีววิถี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม