ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น แนะประชาชนป้องกัน

โดย
| |
อ่าน : 1,897

/data/content/2014/01/19445/cms/adeiqsvx3469.jpg

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลา เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน จ.สงขลา ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย จ.สงขลา มีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทย แนะประชาชนร่วมป้องกัน

นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลา เปิดเผย ว่า สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกใน จ.สงขลา ขณะนี้ยังคงพบผู้ป่วยอย่าง ต่อเนื่อง บางอำเภอพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จากรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.2556 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม 5,640 ราย เสียชีวิต 11 ราย โดย จ.สงขลา มีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทย

นายแพทย์ศิริชัย  ลีวรรณนภาใส ได้กล่าวย้ำว่า ปัจจัยสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ได้ผลคือ ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันยุงกัด กำจัดลูกน้ำยุงลาย และกำจัด ยุงลายตัวเต็มวัย รวมทั้งการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพเมื่อป่วยเป็นไข้และสงสัยจะเป็น ไข้เลือดออก หรือเมื่อป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว เพื่อป้องกันภาวะช็อกที่อาจจะทำให้ ผู้ป่วยเสียชีวิต

ทั้งนี้ได้มีการแจ้งย้ำข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออกกระทรวงสาธารณสุข ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในด้านการป้องกันควบคุมโรคให้เน้นการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม 5 ส. เพื่อ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม