วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี ยกระดับวัดต้นแบบปลอดอบายมุข

โดย
| |
อ่าน : 13,964

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่วัดโพธิ์ทอง วัดต้นแบบที่พระครูโพธิวรธรรม (พระอาจารย์มนัส ขันติธัมโม) พระนักพัฒนาแห่งสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี สานต่อแนวคิดวัดนี้ปลอดอบายมุข ปลอดการพนัน เหล้า บุหรี่  ยาเสพติด วันที่ 25 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.จันทบุรี

การนำร่องวัดต้นแบบปลอดอบายมุข ปลอดการพนัน (หวยรัฐบาล) เหล้า บุหรี่  ยาเสพ  ติด ได้รับกระแสการตอบรับดีจากการรณรงค์ที่ผ่าน ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว การพนัน หรือแม้แต่การเล่นหวย ก็ถือเป็นหนทางที่จะนำไปสู่อบายมุข แต่ปัจจุบันพบว่า วัดหลายวัดกลายเป็นพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาข­ายล็อตเตอรี่ หรือเล่นการพนัน ทางวัดจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัดเป็นจุดเริ่มต้นของเขตปลอดการพ­นัน ซึ่งจะขยายไปสู่ชุมชน ให้สามารถแก้ไขอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้คนใช้ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตมากกว่าการพนัน พระครูโพธิวรธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง กล่าว

นางสาวเพ็ญนภา หัสรังค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก กล่าวเสริมแนวคิดของพระครูโพธิวรธรรม (พระอาจารย์มนัส ขันติธัมโม) พระนักพัฒนาผู้มีหลักคิดอันแหลมคม สนใจงานพัฒนาทุกด้านที่จะทำให้ชุมชนคิดพึ่งตนเองมากกว่ารอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆ ซึ่งการนำร่องฯ เกิดรูปธรรมที่แท้จริง ในวัดจะไม่เห็นพวกนักพนัน หรือพ่อค้าแม่ค้ามาขายล็อตเตอรี่ ทำให้งานบุญเป็นงานบุญบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

 

 

ที่มา : เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี  โดย นางภารดี แก้วแกมกาญจน์  

 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม