วัดโพธิ์ทอง จันทบุรี ยกระดับวัดต้นแบบปลอดอบายมุข

โดย
| |
อ่าน : 11,597

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่วัดโพธิ์ทอง วัดต้นแบบที่พระครูโพธิวรธรรม (พระอาจารย์มนัส ขันติธัมโม) พระนักพัฒนาแห่งสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี สานต่อแนวคิดวัดนี้ปลอดอบายมุข ปลอดการพนัน เหล้า บุหรี่  ยาเสพติด วันที่ 25 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.จันทบุรี

การนำร่องวัดต้นแบบปลอดอบายมุข ปลอดการพนัน (หวยรัฐบาล) เหล้า บุหรี่  ยาเสพ  ติด ได้รับกระแสการตอบรับดีจากการรณรงค์ที่ผ่าน ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว การพนัน หรือแม้แต่การเล่นหวย ก็ถือเป็นหนทางที่จะนำไปสู่อบายมุข แต่ปัจจุบันพบว่า วัดหลายวัดกลายเป็นพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาข­ายล็อตเตอรี่ หรือเล่นการพนัน ทางวัดจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัดเป็นจุดเริ่มต้นของเขตปลอดการพ­นัน ซึ่งจะขยายไปสู่ชุมชน ให้สามารถแก้ไขอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้คนใช้ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตมากกว่าการพนัน พระครูโพธิวรธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง กล่าว

นางสาวเพ็ญนภา หัสรังค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก กล่าวเสริมแนวคิดของพระครูโพธิวรธรรม (พระอาจารย์มนัส ขันติธัมโม) พระนักพัฒนาผู้มีหลักคิดอันแหลมคม สนใจงานพัฒนาทุกด้านที่จะทำให้ชุมชนคิดพึ่งตนเองมากกว่ารอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆ ซึ่งการนำร่องฯ เกิดรูปธรรมที่แท้จริง ในวัดจะไม่เห็นพวกนักพนัน หรือพ่อค้าแม่ค้ามาขายล็อตเตอรี่ ทำให้งานบุญเป็นงานบุญบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

 

 

ที่มา : เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี  โดย นางภารดี แก้วแกมกาญจน์  

 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม