เชียงกลางผุด 'ตลาดสีเขียว'

| |
อ่าน : 4,832

/data/content/2014/01/19437/cms/fjqtuwxyz679.jpg

          กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ร่วมกับ สสส. เปิดตลาดสีเขียวเชียงกลาง เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ ทุกเย็นวันพฤหัสฯ ที่ร.พ.เชียงกลาง

          ที่ ร.พ.เชียงกลาง นายเจตน์ อินสองใจ ประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อำเภอเชียงกลาง ร่วมกับ สสส. เปิดตลาดสีเขียวเชียงกลาง ตามโครงการ "ชวนน้องพี่ สู่วิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี" เพื่อเป็นตลาดทางเลือกแก่ประชาชน โดยเป็นการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษ ที่สมาชิกกลุ่มที่ปลูกเหลือกินมาขาย ในตลาดที่สร้างขึ้นเอง ณ ลานโพธิ์ ร.พ.เชียงกลาง

          นายเจตน์กล่าวว่า ตลาดสีเขียวจัดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-18.00 น. โดยในอนาคตจะมีการขยายเครือข่ายผู้บริโภค ทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ในรูปแบบต่างๆ

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสด

 

 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม