เชียงกลางผุด 'ตลาดสีเขียว'

| |
อ่าน : 4,435

/data/content/2014/01/19437/cms/fjqtuwxyz679.jpg

          กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ร่วมกับ สสส. เปิดตลาดสีเขียวเชียงกลาง เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ ทุกเย็นวันพฤหัสฯ ที่ร.พ.เชียงกลาง

          ที่ ร.พ.เชียงกลาง นายเจตน์ อินสองใจ ประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อำเภอเชียงกลาง ร่วมกับ สสส. เปิดตลาดสีเขียวเชียงกลาง ตามโครงการ "ชวนน้องพี่ สู่วิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี" เพื่อเป็นตลาดทางเลือกแก่ประชาชน โดยเป็นการนำผลผลิตผักปลอดสารพิษ ที่สมาชิกกลุ่มที่ปลูกเหลือกินมาขาย ในตลาดที่สร้างขึ้นเอง ณ ลานโพธิ์ ร.พ.เชียงกลาง

          นายเจตน์กล่าวว่า ตลาดสีเขียวจัดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-18.00 น. โดยในอนาคตจะมีการขยายเครือข่ายผู้บริโภค ทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ในรูปแบบต่างๆ

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสด

 

  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม