5 สถานีรับรางวัลรายการวิทยุ ‘บ้านนี้มีสุข’

| |
อ่าน : 3,958

          รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลการประกวดรายการวิทยุบ้านนี้มีสุข ให้กับ 5 สถานีในส่วนภูมิภาค

/data/content/2014/01/19436/cms/aeilmoruvw27.jpg

          นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าประกวดรายการวิทยุ “บ้านนี้มีสุข” โดยการประกวดครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 41 สถานี จาก 52 สถานี ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสถานีวิทยุที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก นอกจากนี้ยังมีรางวัลเชย 2 รางวัล คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง และสตูล

          ด้าน นายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กำหนดให้มีการจัดรายการวิทยุบ้านนี้มีสุข ภายใต้โครงการพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐ เพื่อสร้างคลื่นต้นแบบวิทยุสาธารณะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนารายการให้เป็นรายการคุณภาพต้นแบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการผลิตรายการวิทยุที่มีคุณภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกสถานี

 

 

          ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม