5 สถานีรับรางวัลรายการวิทยุ ‘บ้านนี้มีสุข’

| |
อ่าน : 4,077

          รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลการประกวดรายการวิทยุบ้านนี้มีสุข ให้กับ 5 สถานีในส่วนภูมิภาค

/data/content/2014/01/19436/cms/aeilmoruvw27.jpg

          นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าประกวดรายการวิทยุ “บ้านนี้มีสุข” โดยการประกวดครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 41 สถานี จาก 52 สถานี ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสถานีวิทยุที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก นอกจากนี้ยังมีรางวัลเชย 2 รางวัล คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง และสตูล

          ด้าน นายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กำหนดให้มีการจัดรายการวิทยุบ้านนี้มีสุข ภายใต้โครงการพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐ เพื่อสร้างคลื่นต้นแบบวิทยุสาธารณะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนารายการให้เป็นรายการคุณภาพต้นแบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการผลิตรายการวิทยุที่มีคุณภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกสถานี

 

 

          ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม