ก้าวสู่ปีที่ 29 `สสส.จอมบึงมาราธอน`

| |
อ่าน : 13,593

          เพิ่งผ่านไปไม่นานกับงานวิ่ง “สสส. จอมบึงมาราธอน Thai Health Chom Bueng Marathon 2014” ซึ่งปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 29 ของตำนานวิ่งมาราธอนชาวบ้าน มาตรฐานสากล 

/data/content/2014/01/19427/cms/chklnpsvxz34.jpg

          “จอมบึงมาราธอน” เป็นงานวิ่งที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากนักวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยอาจารย์ของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี กลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจการวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีอาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ และ อาจารย์สมจิต สง่าพันธุ์ เป็นผู้ริเริ่ม จากงานวิ่งเล็กๆ พัฒนามาเป็นการวิ่งครึ่งมาราธอน และวิ่งมาราธอน จนปัจจุบันจัดงานวิ่งเป็นครั้งที่ 29 แล้ว ถือเป็นงานวิ่งประเพณีของชาวบ้านที่มีมาตรฐานสากล และนำความภาคภูมิใจมาให้ชาวจอมบึงเป็นอย่างมาก

          ประธานมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง “ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ” และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี 2546 – 2547 กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน สสส.จอมบึงมาราธอน ปีที่ 29 ภายใต้คำขวัญ “ชวนขยับทั้งประเทศ : THAILAND on the MOVE”  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่ง และการมีกิจกรรมทางกายอื่นๆ จนเป็นวิถีชีวิต

          /data/content/2014/01/19427/cms/bfjkmopuxy13.jpg

         “สำหรับการจัดงานในปี 2557 นี้มีความพิเศษ คือ มีการรณรงค์ให้มีขยะในงานน้อยที่สุด เรียกว่า “กรีนรันเนอร์” การวิ่งด้วยแก้วน้ำใบเดียว โดยให้นักวิ่งเตรียมภาชนะส่วนตัวมารับอาหารจากจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มที่หลังเส้นชัย เพื่อช่วยกันลดปริมาณจานโฟมหรือวัสดุที่ต้องทิ้งที่ทำให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

          นอกจากการวิ่งมาราธอนแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี และการเรียนรู้วิถีชาวจอมบึง โดยมีกิจกรรมขี่จักรยานรณรงค์ “จอมบึงเมืองจักรยาน” นิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนำเที่ยวชมวิถีชีวิตพอเพียงคนจอมบึง และร่วมกันบริจาคเพื่อโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนในชนบท

          นับว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้หันมาดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อาหาร สิ่งแวดล้อมและสังคมได้ดีเลยทีเดียว

          *ติดตามข่าวสารของจอมบึงมาราธอนได้ที่ http://www.chombuengmarathon.com/ และ http://www.facebook.com/chombuengmarathon

 

 

          เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

 

 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม