ความสำเร็จในการอ่านของเด็กปฐมวัย

โดย
| |
อ่าน : 3,038

 

 

/data/content/2014/01/19425/cms/cdgmoqtuv379.jpg

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  เผย ปี 56 สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 0-6 ขวบ เข้าถึงการอ่าน ได้สำเร็จ โดยดำเนินการผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 138 แห่งทั่วประเทศ

น.ส.สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เปิดเผยว่า เมื่อปีที่ผ่านมาแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สนับสนุนส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 0-6 ขวบ เข้าถึงการอ่าน ได้สำเร็จ โดยดำเนินการผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 138 แห่งทั่วประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าถึงหนังสือกว่า 8 พันคน พร้อมกระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้าน ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดพื้นที่การอ่านในรูปแบบมุมหนังสือเด็ก 0-6 ขวบ ห้องสมุดในบ้าน ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง ยโสธร สุรินทร์ และสุพรรณบุรี รวม 236 แห่ง คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 200 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 แห่งทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนการเข้าถึงหนังสือของเด็กเล็กและครอบครัว โดยร่วมมือกับภาคประชาชน ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล ทำร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านสวัสดิการหนังสือเด็กให้รัฐบาลดำเนินการมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ เพื่อให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติและกำหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านโดยส่งเสริมให้ทุกครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยมีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือเด็กปฐมวัยอย่างน้อยคนละ 3 เล่ม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม