‘BlueRollingDot’ สร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

โดย
| |
อ่าน : 11,011

‘BlueRollingDot’ สร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

จะดีแค่ไหนหากการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการบนโลกออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นมิตร และยังสร้างการรับรู้ให้คนในสังคมได้เข้าใจในผู้พิการ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคม

แนวคิดในการทำงานของ“เว็บไซต์ BlueRollingDot” (www.BlueRollingDot.org)นิตยสารออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ที่รวบรวมและนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการที่ครอบคลุมทั้งด้านการประกอบอาชีพ นวัตกรรม องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต

ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในผู้พิการ เป็นแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์ เพื่อลดข้อจำกัด เพิ่มความสะดวก ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิดของการเป็นที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทุกคน โดยพัฒนาให้เป็น Web Accessibility ระดับ AA

“พีรดา พีรศิลป์” บรรณาธิการเว็บไซต์ BlueRollingDot เล่าว่า วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ฯ คือ การนำเสนอองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การออกแบบทุกแขนง ศิลปะ บันเทิง รวมถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ เน้นการสร้างความเข้าใจในผู้พิการและเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาสังคม

“นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการนำเสนอฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิการ ผลงานด้านการออกแบบ งานสร้างสรรค์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ศิลปะ บันเทิง เพื่อการสืบค้น ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมถึงการมีอยู่ของผู้พิการ เพื่อความเข้าใจและความเท่าเทียมกันทางสังคม”

พีรดา ยังบอกอีกว่า ความคาดหวังต่อเว็บไซต์ BlueRollingDot คือ การได้นำเสนอความรู้ความเข้าใจในผู้พิการเพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักรู้ รับรู้ และเข้าใจในผู้พิการมากขึ้น และนำความตระหนักรู้ที่ได้นั้นไปสร้างสรรค์ พัฒนา หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม โดยสามารถต่อยอดเนื้อหาที่ได้สร้างไว้แล้วกระจายต่อผ่านเครื่องมืออื่นๆ ต่อไป

 

ในส่วนของเนื้อหาของบนเว็บไซต์ (Content) แบ่งออกเป็นหมวดหมู่หรือคอลัมน์ต่างๆ ดังนี้

1) Inspiration บทความสร้างแรงบันดาลใจ

2) Design การออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม & การออกแบบสิ่งแวดล้อม

3) Technology เทคโนโลยี นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

4) Lifestyle ไลฟ์สไตล์ เช่น อาหารการกิน สุขภาพ การออกกำลังกาย ท่องเที่ยว งานอดิเรก

5) Entertainment บันเทิง เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง หนังสือ

6) How To เช่น วิธีนำทางคนตาบอดการช่วยเหลือผู้พิการรถเข็นภาษามือง่ายๆการปรับปรุงสถานที่/บ้านเพื่อคนพิการและการใช้งานที่หลากหลายเท่าเทียม

7) Scoop บทสัมภาษณ์ หรือ บทความพิเศษ

ติดตามบทความดีๆ เพื่อสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมได้ที่ http://www.bluerollingdot.org/ และ https://www.facebook.com/BlueRollingDot

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม