‘BlueRollingDot’ สร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

โดย
| |
อ่าน : 10,833

‘BlueRollingDot’ สร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

จะดีแค่ไหนหากการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการบนโลกออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นมิตร และยังสร้างการรับรู้ให้คนในสังคมได้เข้าใจในผู้พิการ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคม

แนวคิดในการทำงานของ“เว็บไซต์ BlueRollingDot” (www.BlueRollingDot.org)นิตยสารออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ที่รวบรวมและนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการที่ครอบคลุมทั้งด้านการประกอบอาชีพ นวัตกรรม องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต

ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในผู้พิการ เป็นแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์ เพื่อลดข้อจำกัด เพิ่มความสะดวก ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิดของการเป็นที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทุกคน โดยพัฒนาให้เป็น Web Accessibility ระดับ AA

“พีรดา พีรศิลป์” บรรณาธิการเว็บไซต์ BlueRollingDot เล่าว่า วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ฯ คือ การนำเสนอองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การออกแบบทุกแขนง ศิลปะ บันเทิง รวมถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ เน้นการสร้างความเข้าใจในผู้พิการและเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาสังคม

“นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการนำเสนอฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิการ ผลงานด้านการออกแบบ งานสร้างสรรค์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ศิลปะ บันเทิง เพื่อการสืบค้น ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมถึงการมีอยู่ของผู้พิการ เพื่อความเข้าใจและความเท่าเทียมกันทางสังคม”

พีรดา ยังบอกอีกว่า ความคาดหวังต่อเว็บไซต์ BlueRollingDot คือ การได้นำเสนอความรู้ความเข้าใจในผู้พิการเพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักรู้ รับรู้ และเข้าใจในผู้พิการมากขึ้น และนำความตระหนักรู้ที่ได้นั้นไปสร้างสรรค์ พัฒนา หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม โดยสามารถต่อยอดเนื้อหาที่ได้สร้างไว้แล้วกระจายต่อผ่านเครื่องมืออื่นๆ ต่อไป

 

ในส่วนของเนื้อหาของบนเว็บไซต์ (Content) แบ่งออกเป็นหมวดหมู่หรือคอลัมน์ต่างๆ ดังนี้

1) Inspiration บทความสร้างแรงบันดาลใจ

2) Design การออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม & การออกแบบสิ่งแวดล้อม

3) Technology เทคโนโลยี นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

4) Lifestyle ไลฟ์สไตล์ เช่น อาหารการกิน สุขภาพ การออกกำลังกาย ท่องเที่ยว งานอดิเรก

5) Entertainment บันเทิง เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง หนังสือ

6) How To เช่น วิธีนำทางคนตาบอดการช่วยเหลือผู้พิการรถเข็นภาษามือง่ายๆการปรับปรุงสถานที่/บ้านเพื่อคนพิการและการใช้งานที่หลากหลายเท่าเทียม

7) Scoop บทสัมภาษณ์ หรือ บทความพิเศษ

ติดตามบทความดีๆ เพื่อสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมได้ที่ http://www.bluerollingdot.org/ และ https://www.facebook.com/BlueRollingDot

 

 

เรื่องโดย : ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

จันทนา อึ้งชูศักดิ์  เด็กเก็บศพ  ด้วงก้นกระดก  การดูแลผู้สูงวัย  สุภัสสรา ธนชาต  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เทศบาล พระลับ นโยบายสาธารณะ ประเพณี ทองเทียน  ยารักษาโรคเบาหวาน  โรคอุจจาระร่วง  อบรมสั่งสอนลูก  เพิ่มสุข  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชวนปั่นไปวัดบรมราชาฯ เชิงช่างหนึ่ง กับสงกรานต์ที่ผ่านมา หัวเข่าเสีย จนแทบเดินไม่ได้ เปลี่ยนชีวิตเขา อย่างน่าอัศจรรย์ bike to work  สุวรรณา พิสุทธิโกเมน  งดดื่ม  การใช้กระดาษ  เสื้อ  เมตตา  การแสดง เพื่อโลกสีเขียว  ต้นหญ้า  การผลิตไฟฟ้า  ฉลาดเล่น