ทอดน่องท่องบางสระเก้า

โดย
| |
อ่าน : 2,734

กลุ่มเยาวชนตำบลบางสระเก้าเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ จันทบุรี...ดีจังฮิ ตอน "ทอดน่องท่องบางสระเก้า” เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกและเปิดซุ้มของดีของตำบล พร้อมชวนไปงานตะวันออกดีจัง”รวมพลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างเมืองสุขภาวะ ตอน “พลังเยาวชนเปลี่ยนตะวันออก” 15 - 16 มี.ค.นี้

กลุ่มเยาวชนตำบลบางสระเก้า ร่วมกับ ชมรมดีเจเยาวชน จันทบุรี จับมือชาวจังหวัดจันทบุรี และภาคีเครือข่ายพื้นที่ดีจังภาคตะวันออก สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก จัดงานมหกรรม งานจันทบุรี...ดีจังฮิ ตอน ทอดน่องท่องบางสะเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการตะวันออกดีจัง รวมพลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างเมืองสุขภาวะ กล่าวว่า ภาคตะวันออก มีความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางกายภาพ คือ เป็นเมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยว เมืองเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

“จุดเริ่มต้นของการก่อเกิดพื้นที่ดีจังในภาคตะวันออก เกิดจากภาคี เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ สื่อสร้างสุขภาะเยาวชน ที่ขับเคลื่องานสื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เห็นทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตอันสวยสดงดงามของพี่น้องภาคตะวันออก เห็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบทอดต่อไป จึงเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มภาคี เครือข่ายเด็กและเยาชนในภาคตะวันออก 8 พื้นที่ 8 จังหวัด กว่า 18 กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันได้” น.ส.วิชดา กล่าว

อนึ่งเครือข่ายที่เป็นภาคี 8 จังหวัดคือ จ.ตราด จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.นครนายก จ.สระแก้วและ จ.ปราจีนบุรี

น.ส.วิชดากล่าวต่อว่าหลังการจัดการงานทอดน่องท่องบางสะเก้าแล้ว จะมีการจัดงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “ตะวันออกดีจัง”รวมพลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างเมืองสุขภาวะ ตอน “พลังเยาวชนเปลี่ยนตะวันออก” ณ ตึกแดง อ.แหลมสิงห์ ในวันที่ 15 – 16 มี.ค. 57 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลแหลมสิงห์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มเยาวชนตำบลบางสระเก้า และชมรมดีเจเยาวชน จันทบุรี  

“แนวทางของโครงการตะวันออกดีจัง รวมพลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างเมืองสุขภาวะ เป็นการขยายแนวคิด ให้ไอเดียกับคนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมว่า ทำไมตนเองต้องเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะในภาคตะวันออก เข้ามาร่วมแล้วได้ประโยชน์อย่างไร แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนของตนเอง พื้นที่ในจังหวัดของตนเอง เกิดสิ่งดีต่อตนเอง ต่อชุมชน เกิดประโยชน์จากสิ่งที่ทำอย่างไรบ้าง” นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กฯ กล่าว

พื้นที่ดี คือ ร่วมกันค้นหา สืบค้นศักยภาพ นำเสนอสิ่งดีๆ สิ่งที่สร้างสรรค์ศักยภาพของพื้นที่ ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับคนให้พื้นที่

ภูมิดี คือ ภูมิในที่นี้ มีทั้งภูมิวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ กิจกรรมที่คนในพื้นที่มีอยู่ ภูมิสังคม รวมถึงคนในพื้นที่มีความรู้ รู้จักตนเอง พื้นที่ตนเอง รู้ว่าจะมีอะไรเกิด  ขึ้นกับพื้นที่ตนเอง

พื้นที่ดี กับ ภูมิดี มาจากกระบวนการ หรือกิจกรรมที่ภาคีมีความถนัด มีความสนใจและมาจากต้นทุนของภาคี ที่มีส่วนร่วมกันจัดขึ้น

จากนั้น นำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นพื้นที่ดี และภูมิดี มาพัฒนาเป็นเนื้อหาที่จะสื่อสารสู่สังคม    (ในชุมชน จังหวัด และภาคตะวันออก) กลายเป็นสื่อดี ที่สร้างโดยเยาวชนเพื่อนำไปสู่การร่วมสร้าง พื้นที่ตะวันออกดีจัง

ความตั้งใจคือมีพื้นที่สุขภาวะเพื่อเด็และเยาวชน เราอยากเห็นมุมมองของเด็กที่สามารถหยิบเรื่องราวดีๆ ทั้งมุมสวย มุมเสี่ยง ของตะวันออกนำไปสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราอยากเห็นผู้ใหญ่เอื้ออำนวยให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆ ของทุกพื้นที่

จุดร่วมขับเคลื่อนตะวันออกดีจัง

1) เยาวชนมีบทบาท มีส่วนร่วม ในการทำงาน

2) ชุมชนมีส่วนร่วม วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม

3) ใช้ดนตรี ศิลปะ สร้างการมีส่วนร่วม

4) เชื่อมเครือข่าย หาเพื่อนมาร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อให้เห็นพลังของแต่ละกิจกรรมที่ทำ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรี และชาวตะวันออก ตลอดจนภาคี เครือข่ายเด็กและเยาวชนทุกคน และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดไกลๆ มาร่วมกันค้นหาสิ่งดีๆ ที่เป็นสื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดีที่มีชีวิตผ่านกิจกรรม การแสดง ลานเล่น อาหาร ขนม ดนตรี หนังสือ งานศิลปะ ฯลฯ และกิจกรรมอีกหลายสิ่งให้ค้นหาในงานมหกรรม ... “ตะวันออกดีจัง” ร่วมพลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างเมืองสุขภาวะ ตอน “พลังเยาวชนเปลี่ยนตะวันออก” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมาร่วมกันจุดประกายให้จังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออกเป็นเมืองแห่งสีสันตะวันออก เป็น “ตะวันออกดีจัง” ร่วมพลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างเมืองสุขภาวะ ได้จริงๆ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

สอบถามรายละเอียด โทร. 08 3589 0589

 

 

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) 

 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม