ร่วมฟังเสวนา "พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะไทย" ให้เหมาะกับคนพิการ-ผู้สูงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 4,111

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการประเมินอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการ ในระบบขนส่งมวลชน สาธารณะเพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ในวันที่ 29 ม.ค. 57 นี้ ที่ มธ. (รังสิต)

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการและผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทั่วไป ที่สนใจด้านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะไทยให้เหมาะกับการใช้งานของคนพิการและผู้สูงอายุ เข้าร่วมฟังการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการประเมินอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการ ในระบบขนส่งมวลชน สาธารณะเพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ กรณีศึกษา รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 9.30 น. - 16.00 น. ที่คณะสภาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อลงทะเบียนได้ที่wheelgoround.org@gmail.com หรือโทร 084-384-3030

 

 

ที่มา wheel go round

 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม