พัฒนาเด็กไทย ต้องเน้นให้เรียนความรู้นอกห้อง

โดย
| |
อ่าน : 5,609

“หมอเดว” ชี้การศึกษาไทย ทุ่มทั้งเงิน-เวลาเรียน-เวลาติว แต่ผลสัมฤทธิ์ยังไม่ถึงเกณฑ์ แถมอ่อนวิชาชีวิต เสนอแผน 3 ระยะปฏิรูปการศึกษา “มหิดล” ชวนร่วมงาน “เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน” เน้นการแสวงหาความรู้นอกห้อง

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย สู่ปัญญาของแผ่นดินว่า ระบบการศึกษาไทยใช้งบประมาณ 4% ของ GDP หรือ 20% ของงบประมาณรวมของแผ่นดิน เพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่การกระจายตัวของการพัฒนาในส่วนภูมิภาคมีความเหลื่อมล้ำสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

โดยจากข้อมูลสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน(สสค.) พบรายจ่ายด้านการศึกษาพื้นฐานราว 35,000 บาท/คน และผู้ปกครองต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษ 25,000 – 35,000 บาท/คน/ปี และค่าใช้จ่ายอื่นอีกจำนวนมาก แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เช่น ผลสอบของ PISA 2009 – 2012 ยังต่ำกว่าเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ(OECD) นอกจากนี้ จากการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กไทย พบว่าต่ำกว่าเกณฑ์ด้านวิชาชีวิตในภาพใหญ่ของประเทศด้วย

“จำนวนชั่วโมงเรียนของเด็กไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบ 5 เท่า เช่น สหรัฐ แคนาดา เรียน 600 -700 ชั่วโมง เด็กไทยเรียนทั้งในห้องเรียน และติวพิเศษ 2,000 – 3,600 ชั่วโมง จนติดหนี้การนอน ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวสะท้อนว่า แม้ผู้ใหญ่พยายามทุ่มเงิน ทุ่มจำนวนชั่วโมงเรียน แต่ยังขาดการดูแล กระบวนการเรียน การสอน การพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต รวมทั้งการประเมินผล จึงเสนอให้ปฏิรูประบบการศึกษาที่มีแผนทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะสั้น เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน การประเมินผล ระยะกลางพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ระยะยาว ทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งประเทศ เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เป็นปัญญาของแผ่นดิน” นพ.สุริยเดว กล่าว

ผศ.ทพ.บัณฑิต  จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อมอบสาระความรู้พร้อมความสนุกสนาน ให้กับเด็กๆ ตามแนวคิด “เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน” มุ่งเน้นการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน มีซุ้มกิจกรรม การแสดงจากคณะต่างๆ กว่า 20  คณะ รวมทั้งการแสดงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ การแสดงลีลาศ จากกองกิจการนักศึกษา การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว การแสดงดนตรีจากสโมสรนักศึกษา และการแสดงสุนัขแสนรู้ จากคณะสัตวแพทย์ เป็นต้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม