เผยผลสำรวจ ตรุษจีนปีนี้ไม่คึกคัก

โดย
| |
อ่าน : 1,434

เผยผลสำรวจพฤติกรรมการซื้อของเซ่นไหว้ ตรุษจีนปีนี้ไม่คึกคัก สถานการณ์การเมืองไม่ชัด ข้าวของแพง คาดซื้อของเซ่นไหว้เพิ่มขึ้น 4% น้อยกว่าปีก่อน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเทศกาลตรุษจีนปีวันที่ 31 มกราคม 2557 ได้สำรวจพฤติกรรมการซื้อของเซ่นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยวันจับจ่ายซื้อสินค้าเครื่องเซ่นไหว้จะเกิดขึ้นก่อน 2 วัน คือ วันที่ 29 มกราคม 2557 ซึ่งประเมินว่าเม็ดเงินที่คนกรุงเทพฯ ใช้จ่ายด้านเครื่องเซ่นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีมูลค่าประมาณ 5,800 ล้านบาทขยายตัว 4% เติบโตในอัตราลดลงเทียบกับเทศกาลตรุษจีนปีก่อน ที่มูลค่าเครื่องเซ่นไหว้ ขยายตัว 6%

จากปัจจัยค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น รวมกับปัจจัยด้านการเมือง มีอิทธิพลกดดันบรรยากาศให้การจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปีนี้ไม่คึกคักเท่าที่ควร โดยผู้ซื้อเครื่องเซ่นไหว้ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณ 3,600 บาทต่อครัวเรือน เมื่อเทียบกับ 3,450 บาทต่อครัวเรือนในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม คนกรุงเทพฯ หันมานิยมซื้อเครื่องเซ่นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2557 ผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่มากขึ้นตามวิถีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ ต้องการแหล่งซื้อที่มีความสะดวก สินค้ามีครบครัน และมีราคาไม่สูงมากนัก

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม