‘คำฝัน’ เด็กร่วมคิด ผู้ใหญ่ร่วมสร้าง

โดย
| |
อ่าน : 4,136

“...วันเด็ก วันเด็ก มาถึง เราแสนคำนึง รอคอยมานาน ดวงจิตของเราสราญ ทุกคนเบิกบาน ในวันเด็กเอย...” บทเพลงวันเด็กที่แต่งขึ้น ทำให้นึกย้อนไปถึงงาน‘วันเด็กแห่งชาติ’ ที่ผ่านมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความสุขของเด็กๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากการสรรค์สร้างความสนุกสนานอย่างเต็มใจของผู้ใหญ่

หนึ่งคำสร้างแรงบันดาลใจจากหนังสือ “ประโยคย้อนแสง” ของประภาส ชลศรานนท์ ที่กล่าวว่า ‘วันเด็กปีต่อไปก็ให้เด็กเขียน คำฝัน กันเอง’ ถึงเวลาที่ผู้ใหญ่จะได้รับฟังความฝัน และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างฝันให้กับเด็ก

“เด็กไทย คือ ปรัชญาของแผ่นดิน”

“เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ ผู้ใหญ่มีหน้าที่ส่งเสริม กระตุ้น และสร้างพัฒนาการ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก นั่นคือ สิ่งสำคัญที่เด็กควรได้รับ และสามารถพัฒนาเด็กให้เติบโตได้อย่างมีคุณค่า” ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พูดถึงหน้าที่ของผู้ใหญ่

ดร.อธิวัฒน์  บอกอีกว่า เด็กไทย คือ ปรัชญาของแผ่นดิน สิ่งสำคัญที่เด็กควรจะได้รับจากผู้ใหญ่และสังคมคือ ‘โอกาสและพื้นที่ในการแสดงออก’ เพราะเด็กจะพัฒนาได้ต้องเล่นและเรียนด้วยควบคู่กันไป หรือที่เรียกว่า ‘play and learn’  ส่วน เวลา เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ครอบครัวควรมอบให้กับเด็ก

“ส่วนคำขวัญที่ผู้ใหญ่ตั้งเป็นประจำทุกปี ต้องไม่ใช่แค่ให้เด็กท่องจำเท่านั้น แต่ต้องให้เด็กเข้าใจเนื้อหาด้วย จึงควรมีการขยายความและแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ต้องการส่งเสริมเด็กในด้านใดบ้าง ซึ่งสิ่งที่ต้องตามมาคือการทำกิจกรรมหรือโครงการที่บรรลุเป้าหมายตรงกับคำขวัญที่มอบให้กับเด็กด้วยหรือไม่” ดร.อธิวัฒน์ ฝากทิ้งท้าย

“ความสุข สนุก ร่าเริง”

คุณแม่นวลพรรณ บุญญโภคานนท์ พนักงานธนาคาร ให้ความเห็นว่า คำขวัญวันเด็กต้องเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเขา นั่นคือ ‘มีความสุข สนุก ร่าเริง’ และผู้ใหญ่ควรเป็นผู้มอบสิ่งต่างๆ ที่สำคัญสำหรับเด็กมากกว่า การกำหนดให้เขาเป็นอย่างที่ต้องการ สิ่งแรกที่ตนคิดว่าจำเป็นมากคือ ‘เวลา’ เพราะปัจจุบันสังคมไทยเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นซึ่งมีเพียงพ่อแม่ลูก แต่ละวันทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเอง จนไม่มีเวลาอยู่ร่วมกัน ผู้ใหญ่จึงต้องเสียสละเวลาให้เด็ก สร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัว

“ผู้ใหญ่ควรเข้าใจ และรับฟัง”

“คำขวัญเหมือนเป็นคำแนะนำที่ดีให้กับเด็กๆ ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร ถ้าหนูคิดคำขวัญเองได้ คงอยากให้เกี่ยวข้องกับครอบครัวและส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นคนดี”
รติมา จิตตรีประเสริฐ อายุ 15 ปี นักเรียน รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ บอกด้วยน้ำเสียงสดใส 

ส่วนคำฝันที่คิดไว้ รติมาบอกว่า อยากให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาส และส่งเสริมให้เด็กไทยหันมาทำประโยชน์เพื่อสังคมมากขึ้น รวมทั้งผู้ใหญ่ควรสนับสนุนและให้โอกาสในสิ่งที่เด็กๆ สนใจ หรืออยากทำ อยากให้เข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆ ให้มากขึ้นด้วยค่ะ

“ผู้ใหญ่ ควรเป็นต้นแบบที่ดี”

สำหรับผม วันเด็กคือวันที่มีความสุขที่สุด รองลงมาจากวันเกิด และถ้าให้คิดคำฝันวันเด็กเองได้จะใช้คำว่า ‘เรียนดี เล่นกีฬาเก่ง ขยันอ่านหนังสือ ให้คนเอาใจใส่ตัวเรา ครับ’” น้องเป๊ก ปรีชาชัย สุระป้อง อายุ 12 ปี นักเรียน รร.ตั้งพิรุฬห์ธรรม พูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจ

น้องเป๊ก พูดต่อว่า หากเราเรียนดี พ่อแม่ก็จะภูมิใจ เล่นกีฬาก็จะได้ห่างไกลจากยาเสพติด ขยันอ่านหนังสือเพื่อจะได้เรียนเก่ง และถ้าเราทำได้ทั้งหมดคนก็จะเอาใจใส่เราเอง เหมือนผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กเป็นอย่างต้องการก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กก่อนครับ

คงดีไม่น้อยถ้าเด็กและผู้ใหญ่ต่างร่วมเขียนร่วมสร้าง เพื่อให้’คำฝัน’ วันเด็กเป็นจริง

 

 

เรื่องโดย พิมพ์ชนก ศรเพชร Team Content www.thaihealth.or.th

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม