วันเด็ก ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ปี 2557

โดย
| |
อ่าน : 2,211

เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า จังหวัดนครนายก ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ร่วมกับโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

นายรังสรรค์ พูลแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคารเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า “การเป็นเด็กดีไม่ยากนัก แค่ทำตามเพลงเด็กดี 10 ประการ เท่านั้น แต่ในความคิดส่วนตัวครูคิดว่า 10 ข้อยังไม่พอ อีกข้อหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ หรือใครก็ตาม ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด หรืออบายมุขทั้งปวง”

นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านครนายก (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนการรณรงค์ สื่อประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอบคุณเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ที่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

 

 

ที่มา : เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายจีรยุทธ์ นุ่มนวล

 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม