สคบ.ลงพื้นที่ตรวจตลาดคุณภาพผักสด-อาหารทะเล

โดย
| |
อ่าน : 6,717

สคบ. ลงพื้นที่สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารทะเล ผักสด และผลไม้สด จากร้านค้า บริเวณตลาดไท เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาหาร

 

ร.ต.ไพโรจน์ คนึงทรัพย์ ผู้อำนวยการ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ม.ค.นี้ นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ สคบ. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมลงพื้นที่สุ่มตัวอย่างอาหารทะเล ผักสด และผลไม้สด จากร้านค้า บริเวณตลาดไท จังหวัดปทุมธานี และตลาดสดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาหารและเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค

ทั้งนี้การสุ่มตรวจตัวอย่างของสินค้าดังกล่าว สคบ.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบคุณภาพของอาหารที่ผู้บริโภครับประทานอยู่ในชีวิตประจำวันเนื่องจากเกรงว่า ในอาหารบางชนิดอาจมีการปนเปื้อนสารเคมีหรือเป็นอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยที่ผ่านมาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจอาหารทะเลที่บริเวณที่จังหวัดระยอง หลังเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลโดยผลการตรวจสอบก็พบว่า อาหารทะเลส่วนใหญ่มีความปลอดภัย

ขณะเดียวกัน สคบ.ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และอย.เพื่อเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าในกลุ่มอาหาร สินค้าเกษตรและเครื่องใช้ในครัวเรือนให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งประสานเครือข่ายต่าง ๆ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วยติดตามและแจ้งเบาะแสการจำหน่ายสินค้าอันตราย และไม่ปลอดภัยมาที่ สคบ.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม