มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5

โดย
| |
อ่าน : 1,757

สสส.ร่วมกับ สสม.และ มอ.ปัตตานี จัดงาน มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5 มีการแสดงอาหารท้องถิ่นมุสลิมจากทุกภูมิภาค ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะในสังคมมุสลิม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ(สสส.) ร่วมจัดงาน มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “As-sihah สุขภาวะ...นิอฺมัตที่ถูกลืม”

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบโล่แก่บุคลากรดีเด่นด้านสุขภาวะ โล่สื่อดีเด่น รวมถึงมอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้ผ่านการอบรมโรงเรียนผู้นำฯ

ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ กล่าวว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ ได้สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพในกลุ่มมุสลิมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผ่านแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทยเพื่อการพัฒนา มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นสุขภาวะของมุสลิมไทยที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและความตระหนักในปัญหาสุขภาพ โดยเน้นการพัฒนาคน และเศรษฐกิจ เช่น การผลักดันนโยบาย รณรงค์สร้างความตระหนักในการลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆในสังคมมุสลิมไทย เช่น การพัฒนามัสยิดปลอดบุหรี่ การพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นและแกนนำชุมชนให้เป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและการพัฒนาชุมชน การพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้เกิดการสร้างรายได้ที่พอเพียงในการดำเนินชีวิต เป็นต้น

สำหรับงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย นี้ เป็นงานที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ ผลงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและวัฒนธรรมมุสลิม รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะของพี่น้องมุสลิมไทยที่มีความสนใจในประเด็นสุขภาพและวัฒนธรรม กิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย การจัดนิทรรศการขององค์กรมุสลิม การสาธิตการประกอบอาหารมุสลิมพื้นบ้าน การแสดงอานาชีด จากประเทศมาเลเซีย การแสดงปันจักสีลัต การแสดงอาหารท้องถิ่นมุสลิมจากทุกภูมิภาค ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะในสังคมมุสลิม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการมอบโล่ให้กับบุคลากรมุสลิมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาวะ

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม