มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5

โดย
| |
อ่าน : 1,342

สสส.ร่วมกับ สสม.และ มอ.ปัตตานี จัดงาน มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5 มีการแสดงอาหารท้องถิ่นมุสลิมจากทุกภูมิภาค ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะในสังคมมุสลิม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ(สสส.) ร่วมจัดงาน มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทยครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “As-sihah สุขภาวะ...นิอฺมัตที่ถูกลืม”

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบโล่แก่บุคลากรดีเด่นด้านสุขภาวะ โล่สื่อดีเด่น รวมถึงมอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้ผ่านการอบรมโรงเรียนผู้นำฯ

ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ กล่าวว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ ได้สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพในกลุ่มมุสลิมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผ่านแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทยเพื่อการพัฒนา มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นสุขภาวะของมุสลิมไทยที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและความตระหนักในปัญหาสุขภาพ โดยเน้นการพัฒนาคน และเศรษฐกิจ เช่น การผลักดันนโยบาย รณรงค์สร้างความตระหนักในการลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆในสังคมมุสลิมไทย เช่น การพัฒนามัสยิดปลอดบุหรี่ การพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นและแกนนำชุมชนให้เป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและการพัฒนาชุมชน การพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้เกิดการสร้างรายได้ที่พอเพียงในการดำเนินชีวิต เป็นต้น

สำหรับงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย นี้ เป็นงานที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ ผลงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและวัฒนธรรมมุสลิม รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะของพี่น้องมุสลิมไทยที่มีความสนใจในประเด็นสุขภาพและวัฒนธรรม กิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย การจัดนิทรรศการขององค์กรมุสลิม การสาธิตการประกอบอาหารมุสลิมพื้นบ้าน การแสดงอานาชีด จากประเทศมาเลเซีย การแสดงปันจักสีลัต การแสดงอาหารท้องถิ่นมุสลิมจากทุกภูมิภาค ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะในสังคมมุสลิม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการมอบโล่ให้กับบุคลากรมุสลิมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาวะ

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม