'ขยะเหลือศูนย์-หอพักสีขาว' กิจกรรมสร้างสรรค์

โดย
| |
อ่าน : 4,431

มรภ.พิบูลสงครามปลุกสำนึก นศ.ลดลมพิษ

 

          ปัญหาขยะมูลฝอย นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่กำลังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนต่าง ๆ จึงทำให้นับวันจะมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น น้ำเน่าเสีย และขยะล้นบ้านเมือง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองที่ดีที่สุดจะต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวคือการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยและร่วมมือร่วมใจช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก จึงได้จัดกิจกรรม ขยะเหลือศูนย์ (zero waste project) หอพักสีขาว ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะและฝึกฝนวินัยในการทิ้งขยะจนเป็นพฤติกรรมที่ดี เพื่อนำไปขยายผลในครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

 

          ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนักศึกษาหญิงที่พักประจำอยู่ภายในหอพักของมหาวิทยาลัยจำนวน 1,920 คน ซึ่งในแต่ละวันตามหอพักต่าง ๆ จะมีขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งมีทั้งขยะเปียก ขยะแห้งและขยะอันตรายปะปนอยู่  จึงต้องมีการจัดระบบการกำจัดขยะให้ดีเพื่อป้องกันขยะล้นเมือง  ดังนั้นทางกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับโครงการหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้จัดโครงการ ขยะนี้มีค่าเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ

 

          ตลอดจนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสุขภาวะที่ดี จึงได้จัดกิจกรรม ขยะเหลือศูนย์ (zero waste project) หอพักสีขาวขึ้น โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลตำบลพลายชุมพล และบริษัทวงศ์พาณิชย์ นำโดย นายสมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการบริษัทฯ มาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และมีมูลค่าสร้างรายได้แก่ตนเอง

 

          นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังต้องการปลูกฝังให้นักศึกษาที่อยู่ภายในหอพักมีการฝึกฝนวินัยในการทิ้งขยะจนเป็นพฤติกรรมที่ดี โดยเริ่มต้น ที่นักศึกษาตามหอพักและจะขยายผลครอบคลุมไปยังนักศึกษาของ   มหาวิทยาลัย ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป ซึ่งจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกทิ้งในแต่ละวันทำให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เป็นขยะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีค่าได้และนำสิ่งที่เหลือใช้กลับมาใช้ได้ใหม่ และยังนำขยะต่าง ๆ มาแปรเปลี่ยนเป็นเงินได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและฝึกวินัยในการทิ้งขยะจนเป็นพฤติกรรมที่ดีแล้วยังสามารถช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง 

 

          ทั้งนี้โครงการ ขยะมีค่ายังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ที่จะนำมาโชว์ภายในงาน ราชภัฏสร้างสุขที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 24 แห่ง ร่วมมือกันจัดงานขึ้น ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นงานแสดงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในด้านนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

          โดยภายในการจัดกิจกรรม ขยะเหลือศูนย์ (zero waste project) หอพักสีขาวครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงคอนเสิร์ต รีไซเคิล พร้อมแดนเซอร์ของมหาวิทยาลัย วีดิทัศน์ ระบบรีไซเคิลของบริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัดการประกวด ราชินีรีไซเคิล หอพักสีขาว” (miss recycle) และ ขวัญใจรีไซเคิลผลการตัดสินผู้ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.วิภาดา พลอินทร์ พร้อมคว้ารางวัลขวัญใจชาวหอพักอีก 1 รางวัล ส่วนรางวัลที่ 2 น.ส.จินตนา ทองจา รางวัลที่ 3 น.ส.ศิวรัตน์ ทับแปลง รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ น.ส.ยุราวรรณ แซ่เด้ง และ น.ส.กาญจนา ทองประเสริฐ

 

          ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รับ  งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินการจัดโครงการ จึงนับว่าโครงการดังกล่าวเป็นอีกโครงการที่สามารถช่วยปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในการคัดแยกขยะ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ที่ถูกทิ้งในแต่ละวันและที่สำคัญนับเป็นการ ช่วยลดปริมาณขยะล้นเมืองและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย.ศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนล่าง

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update 08-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม