'นักวิทย์สร้างสุข' นำนวัตกรรมสู่ชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 3,096

 

 

            โครงการ "นักวิทย์สร้างสุข" ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์คิดค้น กับแกนนำชุมชน เพื่อให้เกิดการนำผลงานนวัตกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพไปใช้ประโยชน์จริง รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย และการประดิษฐ์คิดค้นผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้ร่วมในกิจกรรม

         

 

ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล เลขานุการคณะกรรมการแผนงานนวัตกรรมกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงที่มาของการจัดโครงการ "นักวิทย์สร้างสุข" ว่าชมรมเครือข่ายนวัตกรรมสร้างสุข ตระหนักว่า การให้ทุนสนับสนุนหรือประกวดแข่งขันสามารถสร้างความตื่นตัวแก่กลุ่มเป้าหมายได้ในระดับหนึ่ง แต่หากคาดหวังต่อยอดและความยั่งยืนของการส่งเสริม โดยเฉพาะผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งไม่ได้ให้น้ำหนักในการผลิตเชิงพาณิชย์นั้น ควรให้ความสำคัญกับการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำผลงานเหล่านั้นเข้าสู่ชุมชน เกิดการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่เป็นแกนนำ ซึ่งเป็นที่มาของโครงการนักวิทย์สร้างสุข

         

 

 

สำหรับการจัดกิจกรรมนักวิทย์สร้างสุขในครั้งแรกนั้น สสส.ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นิทรรศการผลงานนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของเยาวชนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เช่น ผลงาน "อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน" จากวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ จ.พะเยา, ผลงาน "ยางวงนิดพิชิตไขมัน" จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต และผลงาน "จักรยานสามล้อกลสำหรับเด็กพิการทางสมอง" จากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่, การสัมมนาวิชาการโดยนำเสนอแนวคิดในรูปแบบของโครงการ "นักวิทย์สร้างสุข" และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "นวัตกรรมกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"

         

ด้านตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการอย่าง น.ส.แอน อินจันทร์ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กล่าวว่า จากที่ร่วมกิจกรรมทำให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น และจะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน อีกทั้งยังสร้างเสริมให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมทั้งจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปบอกกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้

 

          ส่วนน้อง 'หนุ่ย' หรือ นายวัชรพงษ์ อินทร์ยงค์ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหอพระวิทยาคม กล่าวว่า ทำให้ผมได้พบเพื่อนใหม่ๆ จากต่างโรงเรียน ทำให้เราได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทัศนคติ ทำให้เราเกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่จะนำไปรวมกับความรู้ที่ได้รับ แล้วนำไปปรับปรุงสร้างสรรค์ จนก่อเกิดผลงานที่มีประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และอาจจะมีประโยชน์ต่อคนส่วนมากในอนาคตต่อไป

 

          ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การต่อยอดในเชิงนวัตกรรม

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update : 22-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม