'ชมรมวิทยุเด็กฯ' พัฒนา ดีเจ.สร้างคลื่นสีขาวคืนสู่สังคม

โดย
| |
อ่าน : 2,577

ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เมื่อเร็วๆ นี้ชมรมวิทยุเด็กฯ จัดเสวนาระดมความคิดพัฒนาร่างจริยธรรมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุเด็กเยาวชนและครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรับผิดชอบกันเองของนักจัดรายการวิทยุโดยเฉพาะ นอกจากนั้น ยังมีแผนขยายการอบรมในปี 2554 เพื่อให้ความรู้และเทคนิคผลิตรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้กับผู้จัดรายการสถานีวิทยุต่างๆ รวมทั้งผู้จัดรายการวิทยุชุมชนทั่วประเทศ และนักเรียนที่จัดรายการกระจายเสียงในโรงเรียน โดยคาดหวังว่าดีเจ.เลือดใหม่จะจัดรายการได้อย่างมีสาระมากกว่าเปิดเพลงเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างคลื่นสีขาวให้สังคมไทย

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานชมรมวิทยุเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า ทางแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) โดยการสนับสนุนของ สสส. ได้มอบหมายให้ชมรมจัดเวทีเสวนาระดมความคิดเพื่อร่างจริยธรรมวิชาชีพของนักจัดรายการวิทยุสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ด้านสิทธิเด็ก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมเสวนามากมาย อาทิ รศ.อรนุช เลิศจรรยารักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลนายมนตรี สินทวิชัยเลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็กนางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข ผู้จัดการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ซึ่งทางชมรมจะได้เร่งจัดทำสรุปและร่างจริยธรรมวิชาชีพ ทั้งด้านสิทธิเสรีภาพของผู้ผลิตรายการเด็กและเยาวชนผู้เสพสื่อ ด้านเนื้อหาและการนำเสนอรายการที่เน้นความถูกต้องด้านวิชาการ ความเข้าใจด้านจิตวิทยาเด็กเยาวชน และครอบครัว เพราะผู้ฟังจะจดจำความรู้เหล่านี้ไปใช้ ดังนั้นผู้จัดรายการควรทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างมีสุขภาวะทางการสื่อสาร ความรับผิดชอบและมีรสนิยมที่ดีแก่เด็ก เยาวชนรวมถึงการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก

เด็กและเยาวชนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เขามีสิทธิที่จะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ได้รับการกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน อดทน มีจริยธรรม ศีลธรรมรวมถึงได้เสพสื่อที่สร้างรสนิยมและทัศนคติที่ดีให้กับชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข สื่อมวลชนโดยเฉพาะวิทยุ เป็นสื่อที่ใช้เสียงเพียงอย่างเดียว ผู้ฟังต้องมีสมาธิและจินตนาการในใจ วิทยุจึงเป็นสื่อที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกสมอง ในด้านการฝึกสมาธิในการฟัง การคิด วิเคราะห์หาเหตุ หาผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ เพราะต้องจินตนาการตาม

ผู้จัดรายการวิทยุสำหรับเด็ก จึงเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในการพัฒนาสมองของเยาวชน จึงอยากให้ผู้จัดรายการได้เข้าใจภาระหน้าที่นี้ กรอบจริยธรรมวิชาชีพนี้จะเป็นแนวทางการจัดทำรายการที่มีความรับผิดชอบและดูแลกันเอง โดยกรอบจริยธรรมกรอบแรกนี้ จะนำขึ้นเว็บไซต์ของชมรม www. kidsradioclub.or.th เพื่อชมรมจะได้นำความคิดเห็นนี้ไปปรับปรุงร่างจริยธรรมวิชาชีพต่อไป

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานชมรมวิทยุเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สำหรับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นนักจัดรายการวิทยุเด็กที่มีความรู้และเข้าใจในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น รศ.จุมพล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางชมรมได้จัดทำหลักสูตรอบรมนักจัดรายการที่สนใจ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ และสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดรายการวิทยุสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวอย่างไรให้สนุกและเข้าใจ จิตวิทยาการสื่อสารกับเด็กเยาวชน และครอบครัว

โดยในปี 2554 มีแผนจัดทำหลักสูตรการผลิตรายการขั้นพื้นฐาน และการผลิตรายการเฉพาะด้านไว้ 3 ระดับ จึงอยากเชิญชวนนักจัดรายการวิทยุที่สนใจทุกท่าน ติดต่อเพื่อขอเข้ารับการอบรมจากชมรมได้ และสำหรับโรงเรียนที่มีการกระจายเสียงภายใน ทางชมรมก็ขอเชิญชวนท่านผู้บริหารโรงเรียนส่งนักเรียนที่สนใจการจัดรายการเข้าร่วมอบรมได้ด้วยเช่นกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ทางชมรมจะมีการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรมไปแล้วอย่างต่อเนื่องด้วย

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม